TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
We wtorek 7 marca o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędą się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W turnieju, który poprowadzi kpt. inż. Krzysztof Rutkowski – zastępca dowódcy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Iławie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lubawa. Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe (szkoła podstawowa oraz gimnazjum). Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować gminę Lubawa w turnieju powiatowym w Iławie, który odbędzie się 9 marca.

SPOTKANIE NAJLEPSZYCH HODOWCÓW
W piątek 10 marca o godz. 10:00 Wójt weźmie udział w spotkaniu czołowych hodowców i producentów bydła mlecznego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania, które odbędzie się w zajeździe Tropikana w Rożentalu, najlepsi hodowcy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami. Z terenu gminy Lubawa - Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - wytypowała pięciu hodowców. Są to: Ewa i Mariusz Mazurowscy z Lubawy, Stefan Kordalski z Rożentala, Jan Grubalski z Wałdyk, Kazimierz Żuralski z Grabowa oraz Barbara Kliniewska z Byszwałdu.