PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice, w miejscowości Prątnica oraz nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja o godz. 10:00.

USUWANIE AZBESTU
W ramach rozeznania rynku spośród 8 ofert została wybrana oferta firmy ECO-POL sp. z o.o. z Truszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa.

ZARZĄD GMINNEGO ZWIĄZKU OSP
W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. W porządku obrad znajdą się:
1. Podsumowanie zebrań sprawozdawczych odbywających się na terenie Gminy Lubawa w roku 2017.
2. Ustalenie terminu i miejsca Gminnych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych seniorów.
3. Sprawy bieżące.
W spotkaniu wezmą udział członkowie Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz goście, m.in. Maciej Jasiński - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Krzysztof Tomanek - zastępca komendanta powiatowego PSP w Iławie, Stanisław Kastrau- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, - bryg. mgr Inż. Julian Lemiech - wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Iławie, ks. Dziekan Marcin Staniszewski, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie oraz Adam Marchlewski - prezes Zarządu Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa.

POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY LUBAWA
W środę 26 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
3. Informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Iławie.
4. Informacja o działalności Policji w Lubawie.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy Lubawa za 2016 rok dla Gminy Lubawa.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
8. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO OSP
W środę 26 kwietnia o godz. 12:00 wójt weźmie udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Iława a tematem obrad będzie m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016, sprawozdanie komisji rewizyjnej, udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy oraz omówienie gminnych obchodów Dnia Strażaka i ustalenie terminów zawodów pożarniczych.

SPOTKANIE Z PROJEKTANTAMI
W czwartek 27 kwietnia odbędzie się spotkanie robocze z projektantami dotyczące przebudowy dróg na terenie gminy Lubawa.

SADZENIE LASU
W piątek 28 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się coroczna akcja Nadleśnictwa Iława polegająca na sadzeniu lasu - „Sadzimy 1000 drzew na minutę”.