Drukuj

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura sprawdzania. Umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa”. Łączny koszt zadania wyniesie 60 tys. 388,46 zł. Kwota wnioskowana 51 tys. 330,19 zł. Azbest zostanie usunięty z 52 nieruchomości na terenie lubawskiej gminy.
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowniczego ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Lubawa” na kwotę 21 tys. 700 zł . W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

KONFERENCJA O KOPERNIKU
We wtorek 23 maja wójt weźmie udział w międzynarodowej konferencji „Kopernik na Ziemi Lubawskiej”. Spotkanie odbędzie się o godz. 9:15 w kinie „Pokój” w Lubawie.

SPOTKANIE Z WOJCIECHEM SUMLIŃSKIM
We wtorek 23 maja Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa organizuje spotkanie otwarte z dziennikarzem śledczym oraz autorem książek Wojciechem Sumlińskim. Spotkanie pod nazwą „Walka o prawdę - historia najnowsza” odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa o godz. 17:00.

KOMISJE RADY GMINY
W czwartek 25 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie, m.in. informacja o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy, sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, omówienie sprawozdania finansowego Gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

EKONOMIA WODY NA WARMII I MAZURACH
W piątek 26 maja o godz. 11:00 wójt będzie uczestniczył w konferencji dotyczącej Ekonomii wody na Warmii i Mazurach - perspektywy inteligentnej specjalizacji. Organizatorem spotkania, które odbędzie się w Hotelu Port 110 w Iławie jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZJAZD OSP RP
W sobotę 27 maja o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.