BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożentalu” realizuje firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
- Trwa przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
- Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

PRZETARGI

- Nie wpłynęła żadna oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie.
- W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wpłynęło 6 ofert. Trwa procedura sprawdzania.
- W poniedziałek 23 października o godz. 9:30 odbędzie się otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne.
- Podpisałem umowę z firmą „SKIBA” z siedzibą w Brodnicy na wykonanie centralnego ogrzewania w: świetlicy wiejskiej w Gutowie, remizo-świetlicy w miejscowości Kazanice oraz świetlicy wiejskiej w Rumienicy.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek 23 października o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda odbędzie się XVI Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. W porządku obrad, m.in. zaplanowano podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na lata 2017-2020;
- zmian budżetu Związku Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.
- ustalenia wysokości i terminu rocznej składki członkowskiej dla członków Związku Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedziba w Ostródzie na 2018 r.

WDRAŻANIE RPO WiM 2014-2020
W czwartek 26 października o godz. 10:00 Wójt weźmie udział w konferencji organizowanej przez Marszałka Województwa poświęconej wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

DNI RODZINY
W piątek 27 października Wójt będzie uczestniczył w podsumowaniu XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Konferencja odbędzie się o godz. 10:00 w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

DZIEŃ SENIORA
W sobotę 28 października Wójt weźmie udział w corocznym Dniu Seniora. Uroczystości odbędą się w świetlicy wiejskiej w Rakowicach a poprzedzi je msza św. w kościele w Sampławie o godz. 17:00.