Drukuj

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożentalu” realizuje firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
1. Trwa przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów  polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
2. Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
3. Trawa przebudowa 310 m drogi gminnej w Prątnicy przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy. Zadanie o wartości ok. 200 tys. zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Polega ono na wykonaniu nakładki asfaltowej, zjazdów gospodarczych, chodnika oraz poszerzeniu jezdni na odcinku 50 m².
4. Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim rozpoczęła realizację przebudowy 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
- Nie wpłynęła żadna oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie.
- Wyłoniono 6 wykonawców na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Za poszczególne części dróg będą odpowiedzialni:
Część nr 1 - Krystyna Turulska Byszwałd
Część nr 2 - „MUSA”  Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j. Targowisko Dolne
Część nr 3 Piotr Bedra Kamieniarstwo „BŁYSK-POL”
Część nr 4 Sławomir Krajewski Firma Usługowa Łążyn
Część nr 5 „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j. Targowisko Dolne
Część nr 6 Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Lubawa
Część nr 7 Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Lubawa
Część nr 8 Mirosław Okuniewski Produkcja-Handel-Usługi-Transport Byszwałd 106
- Wpłynęły 2 oferty na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Trwa procedura sprawdzania ofert.

REMONTY ŚWIETLIC
Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizuje firma Skiba z Brodnicy. Termin wykonania do końca listopada 2017 roku.

SESJA RADY GMINY
We wtorek 31 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXX - ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2016/2017.
7. Informacja dotycząca  oświadczeń majątkowych:
a) radnych,
b) pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.
9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
10. Zakończenie obrad.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.