Drukuj

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożentalu” realizuje firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
Trawa przebudowa 310 m drogi gminnej w Prątnicy przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy. Zadanie o wartości ok. 200 tys. zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Polega ono na wykonaniu nakładki asfaltowej, zjazdów gospodarczych, chodnika oraz poszerzeniu jezdni na odcinku 50 m².
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
Zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Za poszczególne części dróg będą odpowiedzialni:
Część nr 1 - Krystyna Turulska Byszwałd
Część nr 2 - „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j. Targowisko Dolne
Część nr 3 Piotr Bedra Kamieniarstwo „BŁYSK-POL”
Część nr 4 Sławomir Krajewski Firma Usługowa Łążyn
Część nr 5 „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j. Targowisko Dolne
Część nr 6 Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Lubawa
Część nr 7 Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Lubawa
Część nr 8 Mirosław Okuniewski Produkcja-Handel-Usługi-Transport Byszwałd 106

W przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa.
W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Złotowie z firmą Skiba z Brodnicy oraz na przebudowę świetlicy wiejskiej w Złotowie z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym LUBTECH.

REMONTY ŚWIETLIC
Trwają prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizuje firma Skiba z Brodnicy. Termin realizacji do końca listopada 2017 roku.

UCZCZĄ PAMIĘĆ POMORDOWANYCH
W środę 15 listopada o godz. 15:00 Wójt weźmie udział w uroczystym apelu poświęconemu pamięci pomordowanych w tak zwanej „rejsówce” w Byszwałdzie - miejscu egzekucji czternastu Polaków dokonanej przez hitlerowców w dniu 15.11.1941 r. Mogiła zbiorowa znajduje się w odległości niespełna 1 kilometra od zwartej zabudowy wsi Byszwałd. Modlitwę w intencji pomordowanych poprowadzi ksiądz Szczepan Modliborski. Następnie w kościele w Byszwałdzie zostanie odprawiona msza święta.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MARSZAŁKA
W piątek 17 listopada o godz. 11:00 Wójt będzie uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Uroczystość odbędzie się w Salach Kopernikowskich Olsztyńskiego Zamku.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.