Drukuj

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Dobiega końca przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
Dobiega końca przebudowa 310 m drogi gminnej w Prątnicy przy miejscowym ośrodku zdrowia oraz świetlicy. Zadanie o wartości ok. 200 tys. zł realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Polega ono na wykonaniu nakładki asfaltowej, zjazdów gospodarczych, chodnika oraz poszerzeniu jezdni na odcinku 50 m².

Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
Została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

REMONTY ŚWIETLIC
Trwają prace związane z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizuje firma Skiba z Brodnicy. Termin realizacji do końca listopada 2017 roku.

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU OSP
W poniedziałek 20 listopada o 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO
W środę 22 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbędzie się Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iławie.

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA
W czwartek 23 listopada o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji oraz sprawy bieżące.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU
W czwartek 23 listopada o godz. 11:00 w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej odbędzie się przekazanie sprzętu (m.in. pomp, radiotelefonów, węży, rękawic, butów strażackich i hełmów) Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Lubawa. Sprzęt został pozyskany dzięki dotacji MSWiA.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.