PRZETARGI
Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn.
Termin składania ofert do 22 lutego do godz. 10:00.

NARADA ROCZNA
We wtorek 20 lutego o godz. 13:00 wójt weźmie udział w naradzie rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Celem spotkanie będzie podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu iławskiego w roku 2017.

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA
W środę 21 lutego o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja na temat urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji w roku 2017.
3. Informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Iławie.
4. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.
5. Informacja o działalności Policji w Lubawie.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
7. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP
Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W piątek 23 lutego o godz. 17:00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Pomierki, o 18:30 w OSP Byszwałd. Głównym tematem spotkań jest podsumowanie działalności jednostek w roku 2017.