Drukuj

PRZEBUDOWY DRÓG

 • Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 • Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
 • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 27 czerwca 2018 roku do godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

 

UMOWY

Zostało zlecone wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Łążku polegające głównie na cyklinowaniu i lakierowaniu desek.

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

Trwa modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Modernizację wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Lubtech Sp. z o.o. z Fijewa za kwotę ponad 460 tys. zł. Dostawę wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego zrealizuje firma Bener z Gdańska za kwotę ok. 25 tys. zł. Realizacja zadania potrwa do 15 września tego roku.

 

CZYSTE ŚRODOWISKO

W środę 27 czerwca o godz. 13:00 odbędzie się XIX Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W piątek 29 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 4. Wolne wnioski i interpelacji.
 5. Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa.
 6. Przyjęcie Raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2016-2020 za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
  b) zmiany uchwały budżetowej,
  c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubawa instrumentem płatniczym,
  d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji,
  e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lubawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubawa.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.
 9. Zakończenie obrad.

Podczas sesji nastąpi wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym „Świętujemy Niepodległą”.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.