PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.
- Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
- W przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo wpłynęło 6 ofert. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
- Został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Zamawiający wybrał do realizacji następujące oferty:
Część nr 1 - Krystyna Turulska
Część nr 2, nr 3, nr 5 - „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j.
Część nr 4 - Firma Usługowa Sławomir Krajewski
Część nr 6, nr 7 - Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski
Część nr 8 - Produkcja-Handel-usługi-Transport Mirosław Okuniewski

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI

- Zakończyła się modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa - filia Prątnica. Kolejny etap realizacji zadania to dostawa wyposażenia, m.in. regałów, krzeseł, biurek, ekranu projekcyjnego. Łączna wartość inwestycji wyniesie około pół miliona złotych. Zadanie to jest współfinansowane w kwocie ponad 200 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

KLUB SENIOR +

Została podpisana umowa na wykonie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku Świetlicy Wiejskiej w Mortęgach, w której powstanie Klub „Senior+”. Wykonawcą zadania o wartości ponad 360 tys. zł została firma VURO ze Strumienia. Remont świetlicy ma zostać zakończony do 15 grudnia 2018 roku, natomiast otwarcie Klubu planowane jest w lutym 2019 roku. Gmina pozyskała na realizację tego zadania dotację w kwocie 150 tys. zł.