Drukuj

PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi w miejscowości Zielkowo. Zadanie polegające, m.in. na wykonaniu jezdni, kanalizacji deszczowej, zjazdów i zejść do posesji wykonuje firma Musa z Targowiska Dolnego. Termin realizacji do 15 czerwca 2019 roku.

- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie polega , m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Oferty można składać do 19.03.2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronie BIP.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań została już dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Został także złożony kolejny wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania w wysokości 733 tys. zł, czyli 50 proc. planowanych wydatków na ten rok. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

  

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

DOSTAWA KRUSZYWA

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa w ilości 3 tysięcy ton do remontu dróg gminnych. Oferty można składać w sekretariacie UG Lubawa do 26.03.2019 r. do godz. 8:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronie BIP.

 

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Zrealizowano budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Prątnicy. Zadanie zostało dofinansowane w 50 proc. w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.” Mieszkańcy Prątnicy i okolic mogą już korzystać, m.in. z wyciągu górnego, wahadła, biegacza, wioślarza czy orbitreka. Podobne przyrządy sportowe zamontowano w siłowniach zewnętrznych, które powstały też w miejscowościach Gutowo, Lubstyn i Omule.Został złożony wniosek na 50 proc. dofinansowania budowy dwóch stref aktywności dla mieszkańców gminy Lubawa w miejscowościach Sampława i Rożental. Wartość całego zadania to 75 tys. zł. Dofinansowaniem projektu zajmuje się Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie ogłosili przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Termin składania ofert upływa 21.03.2019 r. o godz. 11:00.

 

POSIEDZENIE RADY LZS

We wtorek 19 marca o godz. 13:00 odbędzie się Statutowe Plenarne Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, na którym odbędzie się podsumowanie działalności Zrzeszenia za miniony rok, jak również wyróżnione zostaną sportowo najlepsze Samorządy Gminne oraz Kluby LZS naszego województwa w roku 2018. Gmina Lubawa otrzyma wyróżnienie w związku z prowadzonym przez WMZ LZS Wojewódzkim Sportowym Współzawodnictwem Gmin za 2018 rok.

 

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

19 marca (wtorek) o godzinie 10:00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie odbędzie się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu zakwalifikowali się:

z grupy I (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI):

- Miejsce 1. Patrycja Jakubowska (Szkoła Podstawowa w Złotowie)

- Miejsce 2. Jakub Mianecki (Szkoła Podstawowa w Grabowie-Wałdykach)

z grupy II – (uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz klasy III gimnazjum)

- Miejsce 1. Kinga Goliszewska (Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie)

- Miejsce 2. Katarzyna Baranowska (Szkoła Podstawowa w Rożentalu).

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.