Drukuj

PRZEBUDOWY DRÓG

- Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo zostanie w 50 proc. współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 753 m. i będzie polegać m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego.

 

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Zadanie pn. „Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa" zostało pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie siłownie zewnętrzne przy Szkołach Podstawowych w Rożentalu i Sampławie. Łączna kwota zadania wynosi ponad 75 tys. zł, z czego 50 proc. pokryje dofinansowanie.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

NAGRODA IM. PROF. JANINY WENGRIS

We wtorek 11 czerwca 6 czerwca o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody im. prof. Janiny Wengris – znakomitego biologa entomologa. Konkurs o przyznawaną przez marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego nagrodę im. prof. Janiny Wengris ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych na obszarze naszego województwa oraz promowanie zachowań służących ochronie środowiska naturalnego.

 

X LECIE ZUOK W RUDNIE

W czwartek 13 czerwca o godz. 10:00 w Starych Jabłonkach odbędzie się Konferencja „RIPOK w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi" połączona z uroczystością Jubileuszu X lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

 

XXI IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W piątek 14 czerwca o godz. 9:30 przy Szkole Podstawowej w Rożentalu odbędą się XXI Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych.

 

DNI RODZINY

W piątek 14 czerwca o godz. 10:00 w Janowcu Kościelnym odbędzie się uroczyste zakończenie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W programie, m.in. zaplanowano wykłady tematyczne: „Komunikacja w rodzinie jako podstawa dobrych relacji" oraz „System prewencyjny w życiu rodzinnym".

 

PRZEGLĄD PIOSENKI W RAKOWICACH

W niedzielę 16 czerwca o godz. 14:00 przy świetlicy wiejskiej w Rakowicach odbędzie się IV Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej – Rakowice 2019. W programie oprócz występów zespołów zaplanowano także występ dzieci ze świetlicy w Rakowicach oraz występ kabaretu „Zgrana paka".

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.