Drukuj

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

We wtorek 25 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
- informacja o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa;
- omówienie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 rok;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy;
- sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

W środę 26 czerwca o godz. 10:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja nt. „Wsparcie samorządów, spółek komunalnych i osób fizycznych w procesie modernizacji energetycznej”.

 

VIII SESJA RADY GMINY LUBAWA

W piątek 28 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 4. Wolne wnioski.
 5. Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa..
 6. Raport o stanie Gminy Lubawa za 2018 rok:
 7. a) debata,
 8. b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
 10. a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
 11. b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
 12. c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 r.,
 13. d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r. z tytułu wykonania budżetu,
 14. e) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 r.,
 15. f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 17. a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
 18. b) zmiany uchwały budżetowej,
 19. c) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
 20. d) wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze krajowej Nr 15,
 21. e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubawa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 22. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
 23. Odpowiedzi na wnioski.
 24. Zamknięcie sesji. 

 

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

W piątek 28 czerwca o godz. 18:00 w Wójt będzie uczestniczył w walnym zgromadzeniu sprawozdawczym członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

 

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W niedzielę 23 czerwca o godz.14:00 w miejscowości Szczepankowo odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do startu zgłosiły się 23 drużyny z terenu Gminy Lubawa: 15 drużyn męskich, oraz 5 drużyn kobiecych. Poza rywalizacją wystartowała kobieca i męska drużyna pożarnicza z jednostki OSP Lubawa, swój debiut zaliczyła drużyna pożarnicza „Constract”. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami.

Komisję sędziowska powołał Komendant Powiatowy PSP w Iławie bryg. Piotr Wlazłowski, a sędzią głównym zawodów był bryg. Krzysztof Tomanek.

Na zawodach tradycyjnie wystąpiła dziecięca drużyna pożarnicza, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Wykonała ona pokaz ćwiczenia bojowego.

WYNIKI:

Grupa ”C” – kobieca drużyna pożarnicza:

 1. OSP WAŁDYKI 116,71
 2. OSP ZŁOTOWO 128,60
 3. OSP SZCZEPANKOWO 134,25
 4. OSP RUMIENICA 138,02
 5. OSP ROŻENTAL 151,50

Grupa „A” – męska drużyna pożarnicza:

 1. OSP LUBSTYNEK 98,13
 2. OSP ROŻENTAL I 99,18
 3. OSP WAŁDYKI 100,49
 4. OSP ROŻENTAL II 105,92
 5. OSP TARGOWISKO 107,51
 6. OSP BYSZWAŁD 108,65
 7. OSP OMULE 110,57
 8. OSP RUMIENICA 115,60
 9. OSP SZCZEPANKOWO 117,80
 10. OSP ZŁOTOWO 125,05
 11. OSP ŁĄŻYN 128,69
 12. OSP PRĄTNICA 130,74
 13. OSP KAZANICE 134,92
 14. OSP RAKOWICE 147,61
 15. OSP ZIELKOWO 149,85
Poza konkurencją:

OSP CONSTRACT 111,38

OSP LUBAWA gr. C 129,20

OSP LUBAWA gr. A 127,54

 

PRZEBUDOWY DRÓG

Trwa inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie zostanie w 50 proc. współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 753 m. i polega m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego.

 

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Wójt Gminy Lubawa dokonał wyboru Wykonawcy zadania pn.: „Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa”. Inwestycję wykona firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości. Zadanie zostanie zrealizowane na terenach przyszkolnych w Rożentalu oraz Sampławie. Przewidywany termin realizacji to 15 października 2019 r. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dofinansowane zostaną przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Całkowity koszt zadania to 63.935,40 zł. 50% inwestycji pokryją środki z FRKF.
W ramach inwestycji na każdy obiekt zostaną zakupione i zamontowane takie urządzenia jak:
- wyciskanie siedząc podwójne, wyciąg górny podwójny, zestaw: wahadło, biegacz, twister, wioślarz, prasa nożna, orbitrek, 4 Ławki, betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w warcaby i chińczyka oraz stojak na rowery

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną w Tuszewie. Zadanie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.           Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.