PRZEBUDOWA DRÓG
- Dokonano  otwarcia ofert w przetargu na przebudowę dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice. Wpłynęło 5 ofert, trwa procedura wyboru wykonawcy. W ramach inwestycji, która potrwa od maja do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” (Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).
- W piątek 18 marca w Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: odc. Targowisko Dolne-Rakowice, odc. Rakowice-Zajączkowo; oraz – miejscowość Złotowo. W najbliższych dniach komisja dokona wyboru wykonawcy zadania. Na tę inwestycję w budżecie gminy Lubawa na 2016 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 mln 24 tys. zł. Dodatkowym wsparciem dla inwestora – Starostwa Powiatowego będą także środki pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

WNIOSKI NA USUNIĘCIE AZBESTU
Dzisiaj 29 lutego 2016 r. upływa termin naboru wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w 2016 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego poszycia dachowego. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminalubawa.pl , u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW
- Został rozstrzygnięty konkurs ofert na program stypendialny – Stypendia pomostowe. Do realizacji zadania wybrane zostało Stowarzyszenie „Przystań” z Iławy.
- Został rozstrzygnięty konkurs ofert na: Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego. Zadanie zrealizuje Stowarzyszenie „Przystań” z Iławy.

WNIOSKI NA USUNIĘCIE AZBESTU
Do 29 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w 2016 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego poszycia dachowego. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminalubawa.pl , u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.

KOMISJE RADY GMINY
W środę 24 lutego o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia, m.in. będzie:
- informacja o działalności ARiMR Biura Powiatowego w Iławie,
- informacja o działalności Policji w Lubawie,
- informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.

WNIOSKI NA USUNIĘCIE AZBESTU
Do 29 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w 2016 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego poszycia dachowego. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminalubawa.pl , u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.

NARADA ROCZNA
W środę 17 lutego o godz. 13:00 wójt weźmie udział w uroczystej naradzie rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, której celem będzie podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu iławskiego w 2015 roku. Narada odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie.

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
W poniedziałek 25 stycznia o godz. 13:00 wójt weźmie udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie. Posiedzenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym i będzie m.in. poświęcone analizie sytuacji na powiatowym rynku pracy za 2015 rok.

ODPRAWA ROCZNA
W czwartek 28 stycznia o godz. 9:30 wójt będzie uczestniczył w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Tematem odprawy będzie podsumowanie efektów pracy Komendy za 2015 rok, ocena współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz prezentacja głównych kierunków działań na rok 2016.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W JEDNOSTKACH OSP
Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lubawa. Podczas spotkań ochotnicy wybierają nowe władze na kolejne pięć lat. Zebrania są także okazją do podsumowania działalności w roku 2015, m.in. udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodów sportowo-pożarniczych, pomocy w zabezpieczaniu imprez, oraz akcji pomocy. Zebrania potrwają do końca lutego. Najbliższe odbędą się w piątek 29 stycznia o godz. 17:00 w Pomierkach oraz godz. 18:30 w Byszwałdzie.