INWESTYCJE
Trwa remont łazienek, korytarza i pomieszczenia w budynku świetlicy w Prątnicy oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Łążku.

SESJA RADY GMINY LUBAWA
W poniedziałek 30 listopada o godz. 11:00 w Sali sesyjnej odbędzie się  XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Podjecie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) podatku od nieruchomości,
d) opłaty targowej,
e) ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny,
f) podatku od środków transportowych,
g) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie,
h) Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

INWESTYCJE
Trwa remont łazienek, korytarza i pomieszczenia w budynku świetlicy w Prątnicy. Natomiast w najbliższych dniach rozpocznie się wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Łążku.

KOMISJA RADY GMINY
W środę 25 listopada o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie uchwał będących przedmiotem obrad sesji oraz sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SPOTKANIE Z PROJEKTANTAMI
W czwartek 26 listopada odbędzie się spotkanie z projektantami dróg.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W piątek 27 listopada o godz. 9:00 wójt weźmie udział w uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły w Złotowie.

INWESTYCJE
- Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental. Zadanie realizowała firma Skanska S.A. W czwartek 19 listopada o godz. 13:00 odbędzie się odbiór końcowy inwestycji.
- Zakończył się remont budynku OSP w Zielkowie polegający na wymianie podłogi, oświetlenia oraz malowaniu ścian. Trwa remont łazienek, korytarza i pomieszczenia w budynku świetlicy w Prątnicy. Natomiast w najbliższych dniach rozpocznie się wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Łążku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MARSZAŁKA
W czwartek 19 listopada o godz. 11:00 w Olsztynie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

INWESTYCJE
- Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental. Zadanie realizuje firma Skanska S.A. Termin realizacji zadania upływa 10 listopada 2015 r.
- Dokonano wyboru wykonawców w przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Do obsługi 9 rejonów wybrano 6 wykonawców, z którymi w najbliższym czasie wójt podpisze umowy.
- Trwa remont budynku OSP w Zielkowie polegający na wymianie podłogi, oświetlenia oraz malowaniu ścian oraz remont łazienek, korytarza w budynku świetlicy w Prątnicy.
- Trwają konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

PRACE NAD BUDŻETEM
Trwają prace w zakresie opracowania projektu budżetu Gminy na 2016 rok.

KONFERENCJA W OLSZTYNIE
W czwartek 05 listopada wójt weźmie udział w konferencji na temat Strategicznych inwestycji gazowych na rzecz energetycznego i gospodarczego rozwoju Warmii i Mazur. Konferencja odbędzie się o godz. 10:00 w Olsztynie a jej organizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa oddział w Gdańsku.

INWESTYCJE
- Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental. Zadanie realizuje firma Skanska S.A. Termin realizacji zadania upływa 10 listopada 2015 r.
- Został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wpłynęło 6 ofert na 8 rejonów dróg. Wybór wykonawców nastąpi w najbliższych dniach.
- Trwa remont budynku OSP w Zielkowie polegający na wymianie podłogi, oświetlenia oraz malowaniu ścian.

OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W środę 21 października o godz. 10:00 w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie odbędzie się XXII Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.