INWESTYCJE
- W piątek 2 października odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Kazanice. W tym tygodniu zaplanowany został odbiór chodnika w miejscowości Targowisko Dolne. Oba zadania zrealizowała firma F.H.U. „Las Vegas” Piotr Musiał z Lubawy.
- W poniedziałek 5 października o godz. 13:00 odbędą się odbiory zadań polegających na modernizacji kotłowni w Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz w Kazanicach.
- Została podpisana umowa z firmą Skanska S.A na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rożental”. Termin realizacji zadania 10 listopada 2015 r.

NARODOWA STARTEGIA SPÓJNOŚCI
W poniedziałek i wtorek 5-6 października w Iławie wójt weźmie udział w konferencji podsumowującej Narodową Strategię Spójności pt. „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. Konferencja skierowana jest do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz partnerów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

INWESTYCJE
- Dobiega końca przebudowa drogi w miejscowości Kazanice oraz budowa chodnika w miejscowości Targowisko Dolne. Oba zadania zrealizuje firma F.H.U. „Las Vegas” Piotr Musiał z Lubawy. W najbliższych dniach odbędą się odbiory techniczne inwestycji.
- Został dokonany wybór wykonawcy zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental”. Z pośród trzech ofert wybrano firmę Skanska S.A. Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. Termin realizacji zadania 10 listopada 2015 r.
- Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrana została firma PHU PAL-GAZ z Kruklanek. Umowa obowiązuje do 30 kwietnia 2016 roku.

SPOTKANIE RADY NADZORCZEJ
We wtorek 29 września o godz. 9:00 w Łążynie wezmę udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa.

INWESTYCJE
- Dobiega końca przebudowa drogi w miejscowości Kazanice oraz budowa chodnika w miejscowości Targowisko Dolne. Oba zadania zrealizuje firma F.H.U. „Las Vegas” Piotr Musiał z Lubawy. W najbliższych dniach odbędą się odbiory techniczne inwestycji.
- W ramach rozeznania rynku wpłynęły trzy oferty na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożental”. W najbliższych dniach zostanie dokonany wybór wykonawcy.
- Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrana została firma PHU PAL-GAZ z Kruklanek. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa, która obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2016 roku.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW
W poniedziałek 21 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla rolników  z zakresu PROW 2014-2020, tj. działanie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Organizatorem szkolenia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Iławie.

INWESTYCJE
- Dobiega końca przebudowa drogi w miejscowości Kazanice oraz budowa chodnika w miejscowości Targowisko Dolne. Oba zadania zrealizuje firma F.H.U. „Las Vegas” Piotr Musiał z Lubawy. W najbliższych dniach odbędą się odbiory techniczne inwestycji.
- Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie na dofinansowanie zorganizowania Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych.
- Została podpisana umowa do 30 kwietnia 2016 r. na dostawę węgla kamiennego sortyment kostka i węgla eko-groszek dla jednostek organizacyjnych gminy Lubawa z firmą Martex z Iławy.
- Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa. Wpłynęły 3 oferty, z których wybrana została firma PHU PAL-GAZ z Kruklanek. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa, która obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2016 roku.

RADA POWIATOWA
W środę 16 września o godz. 13:00 wójt weźmie udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Iławie. W porządku posiedzenia, m.in. zaplanowana została analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy za okres bieżącego roku.

INWESTYCJE
- Trwa przebudowa drogi w miejscowości Kazanice oraz budowa chodnika w miejscowości Targowisko Dolne. Oba zadania zrealizuje firma F.H.U. „Las Vegas” Piotr Musiał z Lubawy. Termin realizacji upływa w dniu 15 września 2015 roku.
- Został ogłoszony konkurs na dofinansowanie zorganizowania Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Oferty można składać do 21 sierpnia do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.
- W ramach rozeznania rynku Gmina Lubawa przyjmuje oferty na dostawę węgla kamiennego sortyment kostka i węgla eko-groszek dla jednostek organizacyjnych gminy Lubawa. Oferty można składać do 19 sierpnia do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.