PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.
- Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
- W przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo wpłynęło 6 ofert. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
- Został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Zamawiający wybrał do realizacji następujące oferty:
Część nr 1 - Krystyna Turulska
Część nr 2, nr 3, nr 5 - „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j.
Część nr 4 - Firma Usługowa Sławomir Krajewski
Część nr 6, nr 7 - Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski
Część nr 8 - Produkcja-Handel-usługi-Transport Mirosław Okuniewski

PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

- Realizowana jest także przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

- Został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

PLENER MALARSKI

W dniach 13-15 sierpnia w miejscowości Lubstyn odbędzie się plener malarski. W programie przewidziano spotkania z mieszkańcami, warsztaty i lekcje malarstwa. Plener zostanie zakończony wystawą powstałych prac w świetlicy wiejskiej.

PRZEBUDOWY DRÓG

 • Do połowy września 2018 roku potrwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50% dofinansowane z budżetu państwa.
 • Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica.
 • 19 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Kwota dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. 
 • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

 • Dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Na wykonawcę zadania wybrano firmę LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi 32, 13-324 Grodziczno. Wykonanie zadania nastąpi do dnia 31 października 2019 roku. Całkowity koszt w/w zadania wyniesie 5.448.614,67 zł.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Zadanie do 31 października 2018 roku zrealizuje firma HD INVEST s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska, ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Całkowity koszt wyniesie 386.065,92 zł.
 • Dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Zadanie zrealizuje firma S.D.T. Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. B. Prusa 24, 14-240 Susz. Koszt zadania wyniesie 237.511,52 zł.
 • W rozeznaniu rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach nie wpłynęła żadna oferta.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147021N w miejscowości Łążyn. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 9:00. Szczegóły na stronie http://bip.gminalubawa.pl/.

PRZETARGI

 • Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Wpłynęło 7 ofert.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Zadanie do 31 października 2018 roku zrealizuje firma HD INVEST s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska, ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Całkowity koszt wyniesie 386.065,92 zł.
 • Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Wpłynęła 1 oferta.
 • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147021N w miejscowości Łążyn. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 9:00. Szczegóły na stronie http://bip.gminalubawa.pl/.

 

ZAPROSZENIA NA UROCZYSTOŚCI

 • Zaproszenie na organizowany dnia 17 lipca 2018 roku (sobota) VI MTB Maraton po Ziemi Lubawskiej i Wzgórzach Dylewskich. Wyścig organizowany jest z okazji 100-lecia Niepodległej Polski.
 • Zaproszenie od Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi oraz Urzędu Gminy Biskupiec i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Ogólnopolskie XV Święto Gęsi, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2018 roku w Amfiteatrze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu Pomorskim (powiat nowomiejski).
 • Zaproszenie od Prezesa Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy na Obchody XXXIV Dni Drwęcy, które odbędą się 14 lipca 2018 roku w Brodnicy nad jeziorem Niskie Brodno.
 • Zaproszenie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrza Pasłęka i Starosty Elbląskiego na Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej dnia 12 lipca 2018 roku, które odbędą się w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zielonej Pasłęckiej.