PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie zrealizowała przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości ponad 2 mln. 200 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

- Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

- Została podpisana umowa z firmą Musa sp.j. z Targowiska Dolnego na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Termin realizacji zadania do 15 czerwca 2019 roku.

- W przetargu nieograniczonym na dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych wpłynęły 3 oferty. Wybór dostawcy nastąpi w najbliższych dniach.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie. Inwestycja o wartości prawie 2 mln. 900 tys. zł ma zostać zrealizowana do 31 lipca 2019 r. Część zadań zostanie w tym roku dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- W Byszwałdzie do 31 października 2019 roku powstanie hala sportowa. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniająca warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.
- Zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
- W przetargu na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo wpłynęło 6 ofert. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
- Został rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Zamawiający wybrał do realizacji następujące oferty:
Część nr 1 - Krystyna Turulska
Część nr 2, nr 3, nr 5 - „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. j.
Część nr 4 - Firma Usługowa Sławomir Krajewski
Część nr 6, nr 7 - Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski
Część nr 8 - Produkcja-Handel-usługi-Transport Mirosław Okuniewski

PRZEBUDOWY DRÓG

- Gmina Lubawa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę drogi powiatowej Omule - Prątnica na odcinku około 2,5 km. Inwestycja o wartości 1 mln. 130 tys. zł w 50 proc. zostanie pokryta dotacją celową z budżetu Gminy Lubawa.

- Realizowana jest także przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo Nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie w 50 proc. wartości inwestycji zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

- Został ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

PLENER MALARSKI

W dniach 13-15 sierpnia w miejscowości Lubstyn odbędzie się plener malarski. W programie przewidziano spotkania z mieszkańcami, warsztaty i lekcje malarstwa. Plener zostanie zakończony wystawą powstałych prac w świetlicy wiejskiej.

PRZEBUDOWY DRÓG

  • Do połowy września 2018 roku potrwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50% dofinansowane z budżetu państwa.
  • Przebudowa drogi gminnej Łążyn-Szczepankowo Nr 147021N w miejscowości Łążyn została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zrealizuje firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza, która jest także wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica.
  • 19 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Kwota dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji zostanie przekazana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. 
  • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

  • Dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Na wykonawcę zadania wybrano firmę LUXCOM Mateusz Ruczyński, Kuligi 32, 13-324 Grodziczno. Wykonanie zadania nastąpi do dnia 31 października 2019 roku. Całkowity koszt w/w zadania wyniesie 5.448.614,67 zł.
  • Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Zadanie do 31 października 2018 roku zrealizuje firma HD INVEST s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska, ul. Grudziądzka 71, 14-200 Iława. Całkowity koszt wyniesie 386.065,92 zł.
  • Dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Zadanie zrealizuje firma S.D.T. Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., ul. B. Prusa 24, 14-240 Susz. Koszt zadania wyniesie 237.511,52 zł.
  • W rozeznaniu rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach nie wpłynęła żadna oferta.
  • Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147021N w miejscowości Łążyn. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 9:00. Szczegóły na stronie http://bip.gminalubawa.pl/.