PRZEKAZANIE POJAZDU STRAŻACKIEGO - ROŻENTAL
W piątek, 15 października o godz. 16 przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu odbędzie się uroczystość przekazania pojazdu pożarniczego. Samochód został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007 – 2013 (poddziałanie 6.2.2. Bezpieczeństwo Ekologiczne) w kwocie ok. 560 tys. zł.
Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych. Przystosowany został do akcji ratowniczych oraz współdziałania z innymi jednostkami specjalistycznymi.

PODPISANIE UMÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
We wtorek, 19 października wójt gminy Lubawa podpisze umowy na dofinansowanie budowy dwóch boisk sportowych w miejscowości Prątnica oraz Sampława. Zostały pozytywnie rozpatrzone następujące wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, które zostały złożony w Urzędzie Marszałkowskim:
- wniosek na „Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika”;
- wniosek  na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława”.

NOWE CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE W RAMACH RPO
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury wykonana zostanie inwestycja polegająca na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa – Lidzbark  z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lubawa – Tuszewo. W ramach tego samego programu wykonana będzie także inwestycja: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława – Sampława z uwzględnieniem budowy ciągu pieszego na odcinku Rodzone – Sampława.
Rozpoczęcie obu inwestycji zaplanowane zostało na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2011 roku.

PRZETARGI, KONKURSY

* W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na remont chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo. Inwestycję zrealizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2010 r.

* Wpłynęło 6 ofert na usługę zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wybrano pięciu wykonawców na poszczególne części gminy:
Część nr 4 – Złotowo 2, Prątnica 1, Omule 1 – Piotr Bedra Kamieniarstwo „BŁYSK-POL” ze Złotowa;
Część nr 6 – Rumienica, Gutowo, Szczepankowo 1 – Sławomir Krajewski Firma Usługowa z Łążyna;
Część nr 8 – Tuszewo 2, Mortęgi, Rakowice – PDM S.A. z Iławy;
Część nr 9 – Targowisko, Ludwichowo, Sampława – PDM S.A. z Iławy;
Część nr 10 – Byszwałd, Raczek, Kazanice – Mirosław Okuniewski Produkcja-Handel-Usługi-Transport z Byszwałdu;
Część nr 11 – Fijewo, Losy – Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z Lubawy;

* Został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych dla pozostałych części. Termin składania ofert upłynął 14 października.

* Został wybrany wykonawca inwestycji: budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Wpłynęły dwie oferty, inwestycję zrealizuje firma Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

* Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki. Termin składania ofert do dnia 25 października do godz. 9:00.  Realizacja zadania do 31 maja 2011 roku.

* ODBIÓR TECHNICZNY
W poniedziałek o godz. 11:00 odbędą się odbiory techniczne zrealizowanych zadań:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap.
Inwestycję wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy.
- Przebudowa i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie.

* DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I OTWARCIE BOISKA W PRĄTNICY

W czwartek, 14 października o godz. 9 w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Prątnicy odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączony z otwarciem nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego. Jest to trzecie boisko (po obiektach sportowych przy ZS w Kazanicach i Grabowie-Wałdykch), które powstało w tym roku. Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka.

* PRZEKAZANIE POJAZDU STRAŻACKIEGO - ROŻENTAL

W piątek, 16 października o godz. 16 przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożentalu odbędzie się uroczystość przekazania pojazdu pożarniczego.

* PRZETARGI, KONKURSY

- W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na remont chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo. Inwestycję zrealizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2010 r.

- Wpłynęło 6 ofert na usługę zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Wybrano pięciu wykonawców na poszczególne części gminy:
Część nr 4 – Złotowo 2, Prątnica 1, Omule 1 – Piotr Bedra Kamieniarstwo „BŁYSK-POL” ze Złotowa;
Część nr 6 – Rumienica, Gutowo, Szczepankowo 1 – Sławomir Krajewski Firma Usługowa z Łążyna;
Część nr 8 – Tuszewo 2, Mortęgi, Rakowice – PDM S.A. z Iławy;
Część nr 9 – Targowisko, Ludwichowo, Sampława – PDM S.A. z Iławy;
Część nr 10 – Byszwałd, Raczek, Kazanice – Mirosław Okuniewski Produkcja-Handel-Usługi-Transport z Byszwałdu;
Część nr 11 – Fijewo, Losy – Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z Lubawy;

- Został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych dla pozostałych części. Termin składania ofert upływa 14 października o godz. 9:00.

- Został wybrany wykonawca inwestycji: budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Wpłynęły dwie oferty, inwestycję zrealizuje firma Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

- Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki. Termin składania ofert do dnia 25 października do godz. 9:00.  Realizacja zadania do 31 maja 2011 roku.

 

ODBIÓR TECHNICZNY
W najbliższych dniach odbędą się odbiory techniczne zrealizowanych zadań:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap.
Inwestycję wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy.
- Przebudowa i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie.

BOISKO W PRĄTNICY
We wtorek, 5 października o godz. 11:00 odbędzie odbiór techniczny nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy. Jest to trzecie boisko (po obiektach wybudowanych przy ZS w Kazanicach i Grabowie-Wałdykch), które powstało w tym roku. Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka.

PRZETARGI, KONKURSY
* Został wykonany wykonawca remontu chodników w miejscowościach: Omule, Szczepankowo i Złotowo. Inwestycję zrealizuje Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o. z Iławy. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2010 r.
* Wpłynęło 6 ofert na usługę zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony wybór wykonawców na poszczególne części gminy.
* Wpłynęły dwie oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

ŚWIĘTO SZKOŁY W ROŻENTALU
W poniedziałek, 4 października o godz. 8:20 odbędzie się  uroczystość z okazji Święta Szkoły w Rożentalu. W programie m.in. Msza Święta w Kościele św. Wawrzyńca, program artystyczny, klasowe muzykowanie oraz III Bieg Papieski.

POŻEGNANIE KANONIKA
W poniedziałek, 4 października o godz. 11:00 w Prątnicy odbędą się uroczystości pogrzebowe ks. kanonika Konrada Sobieckiego,  będzie im przewodniczył biskup toruński pomocniczy Józef Szamocki. Ksiądz Konrad Sobiecki zasłynął jako założyciel i długoletni kierownik pieszej pielgrzymki na Jasną Górę pod nazwą Ziemia Lubawska. Miał 88 lat.

OTWARCIE BOISKA GRABOWO-WAŁDYKI
W poniedziałek, 27 września o godz. 12:30
przy Zespole Szkół w Grabowie- Wałdykach odbędzie się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego boiska sportowego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Został ogłoszony przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława. Przewiduje się, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oferty należy składać do 1 października 2010 r.
16 września zostało otwarte podobne boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Kazanicach. Obecnie dobiega końca budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Prątnicy.
Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka.
Natomiast  21 września odbył się odbiór  techniczny nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Złotowie. Wartość obiektu o powierzchni prawie 740 m kwadratowych wyniosła  ponad 1 mln 400 tys. zł.

ODBIÓR TECHNICZNY NOWEGO CHODNIKA W GRABOWIE
We wtorek, 28 września o godz. 13:00
odbędzie się odbiór techniczny nowo powstałego chodnika w Grabowie (300 mb). Obecnie gmina Lubawa realizuje również przebudowę chodników w kilku miejscowościach. Od początku roku przebudowano 630 mb chodników w: Targowisku odcinek  60 mb, Władykach odcinek  80 mb, Fijewie odcinek 490 mb.

ODBIÓR TECHNICZNY DROGI KAZANICE-ROŻENTAL, POMIERKI-KOŁODZIEJKI
We wtorek, 28 września o godz. 13:30 odbędzie się odbiór techniczy wyremontowanej drogi na odcinku: Kazanice- Rożental i Pomierki- Kołodziejki.
- na odcinku Pomierki –Kołodziejki 1,4 km (szacunkowa wartość zadania – 120.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz);
- na odcinku Rożental – Kazanice 1,7 km (szacunkowa  wartość – 188.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz).

* POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY
W czwartek, 23 września o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2010 r.-opinia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

* XLIII SESJA RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
W czwartek, 23 września o godz. 12 w sali konferencyjnej Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie( ul. Andresa 2A) odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego III kadencji.

* PRZEKAZANIE PLANU BUDOWY I OTWARCIE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
W poniedziałek, 20 września o godz. 11 przed budynkiem byłej kuchni i pralni odbędzie się uroczysta ceremonia przekazania placu budowy w ramach realizacji projektu „Remont i adaptacja budynku kuchni i pralni Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na ośrodek rehabilitacyjny oraz otwarcie wyremontowanego Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznego oraz Oddziału Pediatrycznego.