NADANIE IMIENIA SP W SAMPŁAWIE

We wtorek 22 maja o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sampławie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program uroczystości:

10:00 - Msza św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Sampławie wraz z poświęceniem sztandaru.
11:30 - Uroczysty przemarsz do szkoły, ceremoniał wręczenia sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej, część artystyczna, poczęstunek.

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W środę 23 maja o godz. 11:00 odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Program uroczystości:

11:00 - Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie.
12:00 Przemarsz na Plac przed Komenda Powiatową PSP.
12:15 - Uroczysta akademia.

PRZETARGI
W przetargach nieograniczonych na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn
wpłynęło po 5 ofert na każde z zadań. Trwa procedura badania ofert.

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W środę 7 marca o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach odbędzie się uroczystość z okazji narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

PRZETARGI
W przetargach nieograniczonych na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn
wpłynęło po 5 ofert na każde z  zadań. Trwa procedura badanie ofert.

WARSZTAT LGD
W poniedziałek 26 lutego o godz. 10:00 w Brzoziu odbędzie się „Warsztat Refleksyjny” nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska.

PRZETARGI
Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn.
Termin składania ofert do 22 lutego do godz. 10:00.

NARADA ROCZNA
We wtorek 20 lutego o godz. 13:00 wójt weźmie udział w naradzie rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Celem spotkanie będzie podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu iławskiego w roku 2017.

UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

UMOWA NA DOFINANSOWANIE
W piątek 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wójt podpisał umowę na dofinansowanie operacji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad  202 tys. zł.