PRZETARGI, KONKURSY

We wtorek, 10 sierpnia odbędą się odbiory techniczne dwóch nowych wielofunkcyjnych boisk sportowych, które powstały przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach. Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach była firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach zrealizowała firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tys. zł.
Na ukończeniu jest również budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wartość obiektu o powierzchni prawie 740 m kwadratowych wyniosła ponad 1 mln 400 tys. zł. Inwestycję realizuje Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Z. Wierzbowski.

We wtorek, 10 sierpnia
nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II.
W ostatnich dniach lipca odbył się odbiór I etapu inwestycji. Długość całego przebudowanego odcinka w I etapie wynosi 220 metrów bieżących wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy, a koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł. Przebudowa w ramach II etapu zostanie rozpoczęta  po wyłonieniu wykonawcy. Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).

* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.

* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.

PRZETARGI, KONKURSY
*
W czwartek, 29 lipca odbył się odbiór zrealizowanej w tramach I etapu przebudowy drogi gminnej Kazanice- Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone . Długość całego przebudowanego odcinka w I etapie wynosi 220 metrów bieżących wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy, a koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł . Przebudowa w ramach II etapu zostanie rozpoczęta  po wyłonieniu wykonawcy w ogłoszonym przetargu nieograniczonym. Oferty należy składać do 10 sierpnia 2010 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
*
Dzisiaj, 2 sierpnia zostanie podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedziba w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
*
Natomiast zadanie: Przebudowa i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
*
Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
*
Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Trwają prace przy Zagospodarowaniu centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika.

Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.


KONFERENCJA INAUGURACYJNA- PROJEKT „JESIEŃ ŻYCIA- CZAS SENIORA”

W piątek, 30 lipca o godz. 10
w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „ Jesień życia- czas seniora” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

PIKNIK RODZINNY- MORTĘGI
W sobotę, 31 lipca o godz. 15
w Świetlicy wiejskiej w Mortęgach odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Kolejny piknik odbędzie się 14 sierpnia w Rakowcach.

PRZETARGI, KONKURSY

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone - Etap II. Oferty należy składać do 10 sierpnia 2010 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
* W czwartek, 29 lipca odbędzie się odbiór   budowy chodnika w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji zrealizowano m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, poszerzenie jezdni, budowę chodników z kostki betonowej typu polbruk oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.
* W czwartek, 29 lipca odbędzie się odbiór przebudowy drogi gminnej Kazanice – Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb). Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy.
* Dobiega końca budowa placu zabaw dla dzieci w Targowisku Dolnym. Plac zabaw realizowany i dofinansowany jest w ramach projektu  „Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry”.

OBCHODY 11 LECIA INTRONIZACJI MOHAMEDA VI
W piątek, 30 lipca o godz. 19 w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się uroczyste spotkanie i kolacja  z Ambasadorem Jego Królewskiej Mości w Polsce- z Panem Moha Ouali Tagma z okazji 11 rocznicy intronizacji Jego Królewskiej Mości Mohameda VI.

KONFERENCJA INAUGURACYJNA- PROJEKT „JESIEŃ ŻYCIA- CZAS SENIORA”
W piątek, 30 lipca o godz. 10
w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja inaugurująca realizację projektu „ Jesień życia- czas seniora”. W programie m.in. prezentacja multimedialna dotycząca projektu.

PIKNIK RODZINNY- MORTĘGI
W sobotę, 31 lipca o godz. 15
w Świetlicy wiejskiej w Mortęgach odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W programie: pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, pokaz tresury psów policyjnych, liczne konkursy.

XIII SPOTKANIA Z FOLKLOREM
W niedzielę, 1 sierpnia o godz. 14
w Szałkowie przy świetlicy wiejskiej odbędzie są XIII Spotkania z Folklorem. W programie m.in. przegląd zespołów ludowych, występ zespołu pieśni i tańca- „Jedwabno”, „Slovianskij krug” z Rosji oraz zespół Shannon z Warszawy.

PRZETARGI, KONKURSY

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone - Etap II. Oferty należy składać do 10 sierpnia 2010 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
* Został ogłoszony wynik przetargu nieograniczonego na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Iławy.
* Trwają pracę wykończeniowe związane z budową chodnika w miejscowości Byszwałd. Przebudowa drogi i budowa chodnika w Byszwałdzie jest realizowana przez firmę z Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, poszerzenie jezdni, budowę chodników z kostki betonowej typu polbruk oraz przyłącza kanalizacji deszczowej.
* Dobiega końca
budowa placu zabaw dla dzieci w Targowisku Dolnym. Plac zabaw realizowany i dofinansowany jest w ramach projektu  „Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry”.

ZAWODY STRZELECKIE-IŁAWA
W czwartek, 22 lipca o godz. 13
na strzelnicy LOK w Iławie odbędą się Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, zorganizowanych z okazji uroczystych obchodów Święta Policji.

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI- IŁAWA
W piątek, 23 lipca o godz. 12
w iławskim Kinoteatrze „Pasja” odbędzie się uroczysta Akademia połączona z wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne.

PIKNIKI NA WAKACJE
Na terenie gminy Lubawa obywają się  pikniki w ramach „Europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Pikniki organizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  oraz świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe. Harmonogram pikników:
sobota 24.07 Sampława teren przy Zespole Szkół
sobota 31.07 Mortęgi  teren przy  świetlicy
sobota 14.08 Rakowice teren przy świetlicy.

PRZETARGI, KONKURSY

* W czwartek, 1 lipca podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb). Prace potrwają do 20 lipca, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy.
* Został ogłoszony wynik przetargu nieograniczonego na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice- Rożental i Pomierki- Kołodziejki. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 20 września 2010 r.
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Termin składania ofert upływa 13 lipca 2010 r. Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.  Szczegóły dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
*
Rozpoczął się montaż zabawek na placu zabaw w Szczepankowie. Trwają także prace związane z budową placu dla dzieci w Targowisku Dolnym. Plac w Szczepankowie powstaje w ramach projektu „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” Budowa zostanie dofinansowana w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Plac zabaw w Targowisku realizowany i dofinansowany jest w ramach projektu  „Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry”.
*
Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach powstają nowe wielofunkcyjne boiska sportowe. Boiska o nawierzchni polipropylenowej będą przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach jest firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach realizuje firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł.