PRZETARGI - KONKURSY

* W czwartek, 1 lipca podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb). Prace potrwają do 20 lipca, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy.
*
Zostali wybrani wykonawcy zadania: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego zrealizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Na zadanie: Przebudowa i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki wpłynęły 3 oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Oferty należy składać do 7 lipca 2010 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Termin składania ofert upływa 13 lipca 2010 r. Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.  Szczegóły dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

PRZETARGI, KONKURSY

* Wpłynęły 4 oferty na przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010; (1 oferta)
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r. (3 oferty)
Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.
*
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Wpłynęły 3 oferty. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w najbliższych dniach. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
*
Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Oferty należy składać do 7 lipca 2010 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
*
Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach powstają nowe wielofunkcyjne boiska sportowe. Boiska o nawierzchni polipropylenowej będą przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach jest firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach realizuje firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł.
*
Dobiega końca budowa sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wykonawcą zadania jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 mln 400 tys. zł. Sala o powierzchni 738,88 m² i nowatorskiej konstrukcji łukowo-drewnianej, która sprawdziła się trzy lata temu przy budowie podobnego obiektu w Rożentalu, usytuowana jest przy szczytowej ścianie szkoły. Obiekt będzie ogrzewany przez olejową kotłownię ekologiczną i zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy południowej ścianie budynku zaprojektowano podjazd dla wózków.

PRZETARGI, KONKURSY
*
Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00. Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.

* Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

PRZETARGI, KONKURSY

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00.
Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został unieważniony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W najbliższych dniach przetarg zostanie powtórzony.

* We wtorek, 15 czerwca zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

* Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.

* Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł.

PRZETARGI, KONKURSY
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz. 15.
- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w Gminnym Biurze Spisowym pokój nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.
- Informuję, że Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., będzie udostępniony do wglądu w dniach od 7 czerwca 2010 r. do dnia 11 czerwca 2010 r. w godz. od 8.00 – 14.00, w Urzędzie Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie nr 73, blok B, pok. Nr 22.