PRZETARGI
- Ogłoszony został przetarg nieograniczony na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Wpłynęły dwie oferty: Firmy Speed Sport sp. o.o. z Warszawy oraz firmy Sport Grupa sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Została wybrana oferta firmy Nordveco sp. z o.o. ze Szczecina. Cena brutto 274 tys. 774 zł i 50 gr.

PIENIĄDZE NA CHODNIKI
W piątek, 6 listopada w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie podpisałem umowę na  dofinansowanie „Przebudowy chodników w Kazanicach i Władykach". Pieniądze zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.  Dofinansowanie wyniesie 475 tys. 679 zł i 23 gr. z czego kwota 245 tys. 923 zł 46 gr. trafi do Kazanic a  229 tys. 755 zł i 77 gr. do Wałdyk. (kwoty brutto)

PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Wpłynęły dwie oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

PIENIĄDZE NA CHODNIKI
W piątek, 6 listopada o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie podpiszę umowę na  dofinansowanie „Przebudowy chodników w Kazanicach i Władykach". Pieniądze zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.  Dofinansowanie wyniesie 475 tys. 679 zł i 23 gr. z czego kwota 245 tys. 923 zł 46 gr. trafi do Kazanic a  229 tys. 755 zł i 77 gr. do Wałdyk. (kwoty brutto)

PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

- Unieważniono przetarg nieograniczony na „Wykonanie ocieplenia budynku Urzędu Gminy Lubawa wraz z odnowieniem elewacji", ponieważ wszystkie oferty przekraczały kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Oferty należy składać do 30 października do godz. 9:00. Termin realizacji zamówienia upływa 30 listopada 2009 roku.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W środę, 30 września mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 12.

PRZETARGI
Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

W piątek, 25 września zostały otwarte ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Wpłynęły 2 oferty. Wybór nastąpi w najbliższym czasie.

PRZETARGI

Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007=2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Dostawę węgla kamiennego sortyment kostka do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Zwyciężyła oferta firmy: Składnica Artykułów Masowych „WEGLOPASZ" Sp.j. Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał Żołdowa. Cena brutto 1 tony węgla kamiennego wynosi 564 zł 86 gr.  Szacunkowa ilość węgla - do 160 ton.

Rozstrzygnięto przetarg na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa". Wybrano ofertę firmy „PETRO-NAFT" sp. z o.o. z Warszawy. Planuje się zakup do 160 tys. litrów oleju opałowego.

Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Oferty należy składać do dnia 25 września 2009 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2009 r.

Otwarto oferty przetargu nieograniczonego na „Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych". Wpłynęły dwie oferty. Wybór nastąpi w najbliższych dniach.