BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Oferty można składać do 7 lipca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły na stronie BIP Zakładu.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił również przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle. Oferty należy składać do 29 czerwca w sekretariacie Zakładu. Szczegóły przetargu na stronie BIP ZKGL Sp. z o.o.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Termin realizacji zadań upływa w dniu 10 października tego roku.
- Przebudowę drogi gminnej nr 147013 N w miejscowości Czerlin zrealizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku.
- Do 31 sierpnia potrwa przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje firma MUSA.

KOLEJNA INWESTYCJA W KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI W GMINIE LUBAWA
W poniedziałek 12 czerwca wójt uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa, podczas którego podpisane zostały 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. Wśród beneficjentów znalazł się Zakład Komunalny Gminy Lubawa, który na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental otrzyma prawie 2 miliony złotych dofinansowania. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica. Termin realizacji zadani upływa w dniu 10 października tego roku.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura sprawdzania.
- Dokonaliśmy wyboru wykonawcy zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje do 31 sierpnia tego roku  firma MUSA z Targowiska Dolnego.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- W poniedziałek 29 maja o godz. 10:00 odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N w miejscowości Tuszewo.
- Trwa przebudowa drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147013N w miejscowości Czerlin. Oferty należy składać do 8 czerwca 2017 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie internetowej BIP Gminy Lubawa.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. z 9 ofert wybrano firmę Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
- Został ogłoszony przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Oferty należy składać do 5 czerwca 2017 do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura sprawdzania. Umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa”. Łączny koszt zadania wyniesie 60 tys. 388,46 zł. Kwota wnioskowana 51 tys. 330,19 zł. Azbest zostanie usunięty z 52 nieruchomości na terenie lubawskiej gminy.
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowniczego ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Lubawa” na kwotę 21 tys. 700 zł . W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

Wpłynęły dwie oferty w przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice, w miejscowości Prątnica oraz nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Trwa procedura sprawdzania ofert.

Został ogłoszony przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. Umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

USUWANIE AZBESTU
Została podpisana umowa z firmą ECO-POL sp. z o.o. z Truszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z około 52 nieruchomości na terenie gminy Lubawa. Wykonanie zadania nastąpi do 15 października tego roku. Szacunkowy koszt zadania wyniesie ponad 60 tys. zł z czego 85% to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.