BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożentalu” realizuje firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
- Trwa przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
- Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
- W najbliższych dniach odbędzie się odbiór zadania polegającego na demontażu istniejących płyt chodnikowych przy mogile zbiorowej w Gutowie i montażu nowego chodnika. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Oferty można składać do 7 lipca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły na stronie BIP Zakładu.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił również przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle. Oferty należy składać do 29 czerwca w sekretariacie Zakładu. Szczegóły przetargu na stronie BIP ZKGL Sp. z o.o.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Termin realizacji zadań upływa w dniu 10 października tego roku.
- Przebudowę drogi gminnej nr 147013 N w miejscowości Czerlin zrealizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku.
- Do 31 sierpnia potrwa przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje firma MUSA.

KOLEJNA INWESTYCJA W KANALIZACJĘ I WODOCIĄGI W GMINIE LUBAWA
W poniedziałek 12 czerwca wójt uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem województwa, podczas którego podpisane zostały 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. Wśród beneficjentów znalazł się Zakład Komunalny Gminy Lubawa, który na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental otrzyma prawie 2 miliony złotych dofinansowania. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica. Termin realizacji zadani upływa w dniu 10 października tego roku.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin. Wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura sprawdzania.
- Dokonaliśmy wyboru wykonawcy zadania polegającego na przebudowie chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje do 31 sierpnia tego roku  firma MUSA z Targowiska Dolnego.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- W poniedziałek 29 maja o godz. 10:00 odbył się odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N w miejscowości Tuszewo.
- Trwa przebudowa drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 147013N w miejscowości Czerlin. Oferty należy składać do 8 czerwca 2017 roku do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu. Szczegóły na stronie internetowej BIP Gminy Lubawa.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. z 9 ofert wybrano firmę Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
- Został ogłoszony przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Oferty należy składać do 5 czerwca 2017 do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo. Oba zadania wykonuje firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.
- W przetargu na przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o. z Brodnicy. Przetarg na przebudowę drogi nr 147013 N w miejscowości Czerlin został unieważniony z powody przekroczenia kwoty w budżecie.
- W przetargu na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. o.o. wpłynęło 9 ofert. Trwa procedura sprawdzania. Umowa ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa”. Łączny koszt zadania wyniesie 60 tys. 388,46 zł. Kwota wnioskowana 51 tys. 330,19 zł. Azbest zostanie usunięty z 52 nieruchomości na terenie lubawskiej gminy.
- Został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowniczego ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Lubawa” na kwotę 21 tys. 700 zł . W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie dla trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.