PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Dobiega końca przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Trwa rozeznanie rynku na zadanie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa do 14 grudnia do godz. 9:00.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Trwa przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Rozpoczęła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku. Wykonawcą jest firma MUSA z Targowiska Dolnego

SEMINARIUM ROLNICZE
We wtorek 6 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się seminarium poświęcone tematyce nowoczesnych technologii w pielęgnacji, zbiorze, przechowalnictwie i przygotowaniu owoców. Organizatorem seminarium jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Trwa przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Rozpoczęła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku. Wykonawcą jest firma MUSA z Targowiska Dolnego

SESJA RADY GMINY LUBAWA
We wtorek 29 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Została podpisana umowa z firmą PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza. na przebudowę przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
W najbliższych dniach firma MUSA z Targowiska Dolnego rozpocznie przebudowę chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku.

KOMISJE RADY GMINY
W czwartek 24 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy oraz sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zostały podpisane umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Do realizacji zadania zostało wybranych pięciu wykonawców na wszystkie osiem regionów. Umowy obowiązują do 15 kwietnia 2017 roku.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Została podpisana umowa z firmą MUSA z Targowiska Dolnego na przebudowę chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku.