ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych zostało wybranych pięciu wykonawców na wszystkie osiem regionów. Podpisanie umów, które będą obowiązywać do 15 kwietnia 2017 roku, nastąpi w najbliższych dniach.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Została podpisana umowa na przebudowę przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Prace potrwają do 20 grudnia tego roku. Zadanie realizuje PPUH MEL-KAN  sp. z o.o. z Grudziądza.

FESTIWAL PROMOCJI GOSPODARCZEJ
W środę 9 listopada w Ostródzie wójt weźmie udział w szóstej edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, organizowanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W czwartek 10 listopada Zespół Szkół wraz z parafią p.w. św. Jakuba organizują obchody Święta Niepodległości.  Uroczystości rozpocznie msza św. polowa w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona na szkolnej sali sportowej o godz. 17:00. Następnie zaplanowano wieczór z pieśnią polską. W koncercie wystąpią Lubawska Orkiestra Dęta oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kazanicach. W piątek 11 listopada niepodległościową Wieczornicę organizuje Zespół Szkół w Sampławie. Wieczornica odbędzie się o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej.

PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy, którą wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa realizowała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie. Odbiory dotyczyły odcinków: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo, w miejscowości Złotowo oraz droga nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych zostało wybranych pięciu wykonawców na wszystkie osiem regionów. Podpisanie umowy, która będzie obowiązywać do 15 kwietnia 2017 roku, nastąpi w najbliższych dniach.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Z powodu braku ofert został unieważniony przetarg na przebudowę przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna.

PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy, którą wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa realizowała przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie. Odbiory dotyczyły odcinków: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo, w miejscowości Złotowo oraz droga nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych wpłynęło 6 ofert na wszystkie 8 rejonów. Trwa ocena ofert.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
W środę 19 października upływa termin składania ofert na przebudowę przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna.

PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizowała firma Skanska S.A.W ramach inwestycji m.in. przebudowano drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatokę autobusową. Zadanie w 50 proc. jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Do końca października zakończy się także przebudowa odcinków dróg powiatowych: drogi nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

PODPISANIE UMOWY
W poniedziałek 26 września w Szczytnie zostanie podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny na opracowanie i realizację projektu w ramach konkursu Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego wraz z wysoką jakością e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa obejmuje Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa i dotyczy zasad przygotowania i realizacji projektu wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców w/w gmin.

PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizowała firma Skanska S.A.W ramach inwestycji m.in. przebudowano drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatokę autobusową. Zadanie w 50 proc. jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Do końca października zakończy się także przebudowa odcinków dróg powiatowych: drogi nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek 19 września o godz. 10:00 odbędzie się IX Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

ROZWÓJ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W poniedziałek 19 września o godz. 10:00 w Ostródzie odbędzie się Forum Rozwoju inwestycji samorządowych.