Stosownie do zapisów „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2019 r.” informuje się, że poszukuje się właścicieli dla bezdomnych psów.

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny z Urzędem Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa. Tel: 89 6455443 lub 89 6455444 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.

Gmina zrekompensuje koszty adopcji psa u nowego właściciela w kwocie 500,00 zł.  zawierając z nim umowę adopcyjną.

Liczymy, że psy znajdą nowych właścicieli – nowe domy.

 

Aktualnie oczekujące na adopcję:

 

We wtorek 18 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat „Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”.

Uczestników wydarzenia przywitał Wójt Gminy Tomasz Ewertowski. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Marcin Kemski , starszy inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Ewelina Sulkowska,.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim do 70 % wartości nowej inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników). Przedstawiono kryteria otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, której oferta kierowana jest do przedsiębiorców planujących nowe inwestycje rozumiane jako następujące działania dotyczące przedsiębiorstwa: założenie nowego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego, dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie wyrobów uprzednio nieprodukowanych lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego. Po prezentacji pracownicy W-M SSE SA udzielili przedsiębiorcom odpowiedzi na ich pytania.

 

FOTO

Odpowiedzi na to pytanie szukały najmłodsze dzieci ze Szkół Podstawowych w Rożentalu i Złotowie. W poniedziałek 27 maja w ramach promocji czytelnictwa i zbliżającego się Dnia Dziecka Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa zorganizowała występ grupy teatralnej  Edu-Artis z Krakowa. Dzieci z wielkim zaciekawieniem obejrzały spektakl, w którym główna bohaterka pszczółka Maja razem z Guciem i Filipem szukali sposobu na to, żeby założyć bibliotekę na łące. Podczas zabawy dzieci poszerzyły swoją wiedzę o przyrodzie, a także dowiedziały się jak ważna i przydatna w życiu jest umiejętność czytania. Edukacyjny teatrzyk zakończyły wspólne śpiewy i tańce.

 

FOTO