W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2018 r. o godz. 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, że w czwartek 16 sierpnia rusza przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Lubawa - Rumienica. W związku z tym, całkowicie zamknięty będzie odcinek Prątnica - Łążyn.

W związku z tym, że rusza przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N Lubawa- Rumienica-dr. Nr 1260N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczkę, będą utrudnienia.

Od czwartku 16 sierpnia do 30 listopada planowane jest całkowite zamknięcie  odcinka drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Prątnica i Łążyn.

Objazdy zostaną wyznaczone drogą wojewódzką 541: Lubawa – Tuszewo – Montowo, drogą powiatową Montowo -Zwiniarz – Łążyn.

Czasowa organizacja ruchu zatwierdzona pismem Starosty Powiatu Iławskiego K.7121.6.2017 z dnia 10.04.2017r. zostanie wprowadzona od dnia 16 sierpnia 2018r.

 

Trasa objazdu:

objazd lubawa lazyn 1

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jest w trakcie tworzenia internetowej Bazy danych organizacji pozarządowych istniejących na terenie jej funkcjonowania. Będzie ona pomocnym narzędziem w podejmowaniu współpracy pomiędzy nimi samymi jak również współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych i ich podmiotami.

Baza będzie także nacelowana na aktywną i szeroko pojętą promocję zgłoszonych do niej organizacji.

Ponadto jej istnienie da możliwość szybkiego i skutecznego informowania przedstawicieli organizacji o realizowanych (zarówno przez nasze Stowarzyszenie, jak i inne podmioty) projektach, akcjach i wydarzeniach (w tym także o Małych Grantach). Ułatwi również dotarcie do określonych grup odbiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO, wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz podpisania oświadczenia. Niniejsze pliki znajdują się w linkach poniżej. Warunkiem przystąpienia do Bazy jest dostarczenie (osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) podpisanych załączników. Mile widziane jest także dołączenie do zgłoszenia fotografii obrazujących działalność Państwa organizacji.

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2018 roku, do godz. 15:00!

 

Zapraszamy!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów i naborem wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowany został cykl szkoleń, który będzie realizowany w poszczególnych gminach z terenu LGD Ziemia Lubawska.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych działaniami polegającymi na:

  • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD.
  • Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region.
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą.
  • Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
  • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.( szkolenie skierowane tylko do Gmin Biskupiec i Grodziczno!)

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań: