Drukuj

PAPIER -POJEMNIK NIEBIESKI

 

WRZUCAMY:

- gazety, czasopisma,

- książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi, katalogi,

- papier szkolny i biurowy, ścinki drukarskie,

- karton, tekturę, workipapierowe,

 

ZANIM WRZUCISZ:

Postaraj się usunąć wszystkie części, które nie są z papieru, oczyść papier z resztek produktów, złóż kartony tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTIK+METAL - POJEMNIK ZÓŁTY

 

WRZUCAMY:

- butelki PET,

- plastikowe torebki, opakowania po płynach: do prania i płukania, mycia naczyń, szamponach,

- artykuły gospodarstwa domowego: miski, wiadra,

- folie opakowaniowe, reklamówki, kubki po jogurtach, serkach itp.,

- puszki aluminiowe po konserwach, napojach, sokach, kapsle, metale kolorowe, nakrętki ze słoików

- opakowania wielomateriałowe typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.

 

ZANIM WRZUCISZ:

Opróżnij opakowania z resztek produktów, zdejmij nakrętki i etykiety, zgnieć butelkę i puszkę.

SZKŁO - POJEMNIK ZIELONY LUB BIAŁY

 

WRZUCAMY:

- opakowania ze szkła białego i kolorowego np. butelki po sokach, mleku, napojach, alkoholu, winie, piwie,

- szklane opakowania po kosmetykach,

-słoiki po dżemach, zupkach dla dzieci, artykułach spożywczych,

 

ZANIM WRZUCISZ:

Zdejmij nakrętki, zaciski gumowe i uszczelki, kapsle, korki i etykiety. Jeśli w pobliżu nie ma pojemnika białego, to do pojemnika zielonego możemy wrzucać także szkło bezbarwne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO ODPADY - POJEMNIK BRĄZOWY

 

WRZUCAMY:

- odpady kuchenne:obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, resztki żywności,

- odzież z włókien naturalnych, np. lnu, bawełny bez guzików, zamków,

- odpady zielone: trawa, kwiaty, liście, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów,

- ziemia po kwiatach

  - na terenach wiejskich zaleca się ww. odpady wrzucać do własnych kompostowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- papieru lakierowanego lub foliowanego, przebitkowego,

- papieru zatłuszczonego, silnie zabrudzonego, kalki,

-tapet, worków po cemencie,

- opakowań wielomateriałowych typu TETRA PACK po sokach, napojach, mleku.

 

 

 

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- butelek i pojemników po olejach, smarach,

- zabawek,

- butelek i pojemników z zawartością,

- baterii, akumulatorów,

- puszek po farbach, chemikaliach,

- opakowań po aerozolach,

-folii budowlanej,

- styropianu,

- jednorazowych pieluch typu pampers,

 

Nie wrzucamy:

 

- szkła płaskiego(szyby, lustra, szyby samochodowe),

- szkła okularowe,

- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,

- porcelany, ceramiki,

- szkła nietłukącego,

- żarówek, świetlówek, kineskopów,

- opakowań po lekach i środkach chemicznych.

 

 

 


Nie wrzucamy:

 

- metalu, kolorowych gazet, szkła, plastiku, mięsnych odpadów kuchennych i kości oraz zainfekowanych roślin ogrodowych,

- popiołu,

- przeterminowanych leków,

- odchodów zwierzęcych, piasku, żwirku dla kotów,

- pieluch jednorazowych typu pampers.

 

 

 

 
Odpady, których nie da się posegregować trzeba wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady o kolorze czarnym, grafitowym lub pojemników ocynkowanych.


POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA-POJEMNIK CZARNY, GRAFITOWY LUB OCYNKOWANY.

WRZUCAMY: popiół, niedopałki z papierosów, zmiotki, zawartość worków z odkurzaczy, resztki gumowe, sznurki, wstążki, artykuły higieniczne (odpady z łazienki), zużyta wata, waciki, plastry, pieluchy jednorazowe, odpady mocno zabrudzone np. papierki po maśle, zmywaki, gąbki, tworzywa skóropodobne, itp.


W okresie do 30 czerwca 2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazanych wyżej, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami:

przeterminowane leki

Wrzucamy do oznaczonych pojemników w wyznaczonych aptekach

zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe

Wrzucamy do oznaczonych pojemników w punktach użyteczności publicznej

zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbierany będzie przez operatora raz w roku

lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

meble i inne odpady wielkogabarytowe

Zbierany będzie przez operatora raz w roku

lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie

odpady budowlane i rozbiórkowe

z prac prowadzonych przez mieszkańca we własnym zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie będzie można oddać operatorowi po ówczesnym ustaleniu z nim terminu odbioru lub mieszkaniec będzie mógł oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudnie


Adresy aptek oraz punktów zbierania baterii będą umieszczone na stronie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” www.czystesrodowisko.eu oraz na stronach internetowych gmin członkowskich.


WSTECZ

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.