zdjęcie grupowe z uroczystości

Piątek, 23 lipca 2021 roku był wielkim świętem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. W tym dniu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.

Lekki samochód specjalny, ratowniczo-gaśniczy VOLKSWAGEN CRAFTER 35
z napędem 4x4, wyposażony min. w reflektory na podnośniku teleskopowym, pozwalające oświetlić miejsce akcji ratunkowej oraz inne nowoczesne systemy, został pozyskany przez jednostkę jeszcze w grudniu 2020 roku, ale ze względu na porę roku i pandemię zorganizowanie takiej uroczystości było utrudnione. Nowy pojazd brał już udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, więc można podsumować, że „sprawdził się w boju”.  

Uroczystość prowadził Wójt Gminy Lubawa i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
dh Tomasz Ewertowski, który przywitał zaproszonych gości:

- młodszego brygadiera Rafała Melnyk - Przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- brygadiera Piotra Wlazłowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Iławie,

- d-ha Juliana Lemiecha - Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Vice Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,

- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego - Komendanta Gminnego OSP,

- Panią  Annę Guzowską – Radną Gminy Lubawa,

- Panią Karolinę Wiśniewską – Sołtysa Sołectwa Targowisko,

- Ks. Stanisława Guzowskiego - Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Sampławie,

- Pana Łukasza Zielińskiego – Pracownika Urzędu Gminy Lubawa,

- Delegację OSP Rakowice,

- sponsorów  wspierających OSP Targowisko

- druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku,

- zgromadzonych mieszkańców Targowiska Dolnego.

Wójt Tomasz Ewertowski wręczył kluczyki do samochodu Prezesowi jednostki druhowi Krzysztofowi Kasprowicz. Z kolei Prezes przekazał je na ręce Naczelnika jednostki i jednocześnie kierowcy druha Zbigniewa Twardego. Nastąpiło odpalenie samochodu i zaprezentowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojazdu co wzbudziło szczególne zainteresowanie u najmłodszych widzów uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie pojazdu przez ks. Proboszcza Stanisława Guzowskiego.  

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:

mł. bryg. Rafał Melnyk odczytał list gratulacyjny od Komendanta Wojewódzkiego PSP,

bryg. Piotr Wlazłowski pogratulował jednostce pozyskania nowego samochodu i podkreślił jak ważne dla działalności Państwowej Straży Pożarnej jest wsparcie ze strony Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękował za poświęcony, prywatny czas na społeczną działalności na rzecz bezpieczeństwa ludności,

dh Julian Lemiech gratulował jednostce pozyskania nowego samochodu i życzył samych pomyślnych wyjazdów.

Na koniec głos zabrał Prezes jednostki dh Krzysztof Kasprowicz który w imieniu druhów z OSP Targowisko dziękował Wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, sponsorom jednostki za podjęte działania i dofinansowanie które pozwoliły na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego.

Ostatnim elementem uroczystości było wykonanie wspólnych zdjęć zaproszonych gości, druhów i mieszkańców na tle nowego pojazdu.

NIECH NOWY SAMOCHÓD SŁUŻY DRUHOM JAK NAJDŁUZEJ I

NAJLEPIEJ TYLKO DO ĆWICZEŃ

zdjęcie grupowe z zebrania

W piątek, 23 lipca 2021 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Obrady otworzył Prezes jednostki dh Krzysztof Kasprowicz..

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Tadeusz Raszkowski a Protokolantem dh Tomasz Machulski..

Przewodniczący poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci druha Kazimierza Wiśniewskiego – wieloletniego członka OSP Targowisko.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki w 2020 roku, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. W podsumowaniu swojego sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi jednostki. W głosowaniu jawnym zostało jednomyślnie udzielone absolutorium dla Zarządu.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz na kadencję 2021-2026. W wyniku przeprowadzonej procedury wyborczej, jednogłośnie zostali wybrani:

- do Zarządu:

dh Krzysztof Kasprowicz – Prezes

dh Zbigniew Twardy – Naczelnik

dh Jan Kisiel – Skarbnik

dh Tomasz Machulski - Sekretarz

dh Paweł Raszkowski – Gospodarz

 

- do Komisji Rewizyjnej:

dh Jerzy Kasprowicz – Przewodniczący

dh Waldemar Kasprowicz – Członek

dh Marek Kasprowicz – Członek

- na Delegata na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP – dh Krzysztof Kasprowicz

- na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Gminnego  Związku OSP RP –
dh Tadeusz Raszkowski.