Pakat

   Wójt Gminy Lubawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia właścicieli zwierząt domowych (psów, kotów) zainteresowanych ich sterylizacją lub kastracją z dofinansowaniem środków gminy Lubawa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubawa w 2024 r.” przyjętego Uchwałą Nr LIII/336/24 Rady Gminy Lubawa.

     Zainteresowanych właścicieli zwierząt w wieku powyżej 6 miesięcy prosimy o zapisywanie się z podaniem wszystkich niezbędnych informacji. Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa lub w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP /uglubawa/SkrytkaESP w terminie do 15.04.2024r. Telefon kontaktowy 89/6455410. Planowany termin wykonania zabiegów to miesiące maj/czerwiec 2024 r.

Wysokość dofinansowania do zabiegu zostanie ustalona po zebraniu informacji o ilości zgłoszonych zwierząt do zabiegu.