Załatw sprawę w Naszej Gminie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Lubawa udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


ADRES:
 /uglubawa/SkrytkaESP

 

Dla ułatwienia Petentom załatwienia spraw Urząd Gminy Lubawa opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w ponizszym Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również w poszczególnych biurach Urzędu można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w formie papierowej. Wszystkie sprawy oraz wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu.