Aktualności OSP Byszwałd

W dniu 17 lutego 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Byszwałdzie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie rozpoczęło się wysłuchaniem hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”, następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha wspierającego Zbigniewa Lewickiego.

Jako goście w zebraniu uczestniczyli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Patryk Mizerski -  reprezentujący Komendę Powiatową PSP w Iławie,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Zbigniew Kłosowski – członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, Prezes OSP Kazanice,

- Pan Mirosław Tomaszewski – Radny Gminy Lubawa

- Pani Elżbieta Treder – Sołtys,

- Pani Monika Jabłońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie,

- Pani Ewelina Napolska – Przewodnicząca KGW.

Zebranie otworzył dh Jan Ewertowski – Prezes jednostki, a na Przewodniczącego zebrania wybrano Pana Mirosława Tomaszewskiego.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

OSP Byszwałd cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców i od lat jest wspierana przez liczne grono druhów wspierających.  Od ponad 20 lat prowadzi regularne akcje zaopatrywania Domu Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie w niezbędne artykuły i żywność.

Wójt, dh Tomasz Ewertowski podziękował strażakom za ich bezinteresowną służbę społeczeństwu.

Uczestnicy zebrania mogli obejrzeć sprzęt i wyposażenie pozyskane w 2023 roku przez jednostkę.