Aktualności OSP Kazanice

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- Pan Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Paweł Szauer – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie wojewódzki koordynator programu „Pierwszy Ratownik”,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Stanisław Wiśniewski – Sołtys,

- Pan Marcin Bednarczyk i Pan Marian Lemanowski - przedstawiciele firmy IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie,

- druhowie wspierający.

Na funkcję przewodniczącego zebrania został jednomyślnie wybrany Pan Jan Laskowski, który sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- dh Wiktor Borkowski

- dh Konrad Dobrowolski

- dh Wojciech Lewandowski

Nowym druhom jednostki życzymy wszelkiej pomyślności w życiu i bezpiecznej działalności ratowniczej.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Wojciech Pokojski – za 10 lat działalności

- dh Błażej Jankowski – za 10 lat działalności

- dh Łukasz Jackiewicz – za 10 lat działalności

- dh Szymon Borkowski – za 10 lat działalności

- dh Adrian Jankowski – za 10 lat działalności

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

W imieniu jednostki OSP na ręce przedstawicieli IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie, wręczone zostały podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu – kompletnego aparatu powietrznego.

Dh Paweł Szauer z OSP Rożental, w krótkim wystąpieniu, przedstawił założenia programu „Pierwszy Ratownik” i zachęcał druhów czynnych jak i wspierających do przyłączenia się do tego nowatorskiego działania.

Zebranie sprawozdawcze w OSP Kazanice

Piątek 11 marca 2022 roku był dniem walnego zebrania sprawozdawczego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach.

Obrady otworzył dh Zbigniew Kłosowski – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości:

- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego,

- d-ha Marcina Deka - Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pana Jana Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Lubawa,

- Pana Stanisława Wiśniewskiego – Sołtysa Kazanic,

- Panią Kamilę Kądziela – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach,

- Panie, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich KAZANKI w Kazanicach z Panią Emilią Grzybowską na czele.  

Przewodniczącym zebrania został wybrany i prowadził obrady Pan Jan Laskowski.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie w poczet członków jednostki i złożenie ślubowania strażackiego przez d-ha Marcina Deka.  

W kolejnych punktach odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki i finansowe  za 2021 rok przedstawione przez Zarząd oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi z działalności w ubiegłym roku.

Kolejnym, miłym punktem zebrania było wręczenie odznak „Wzorowy strażak”. Odznaczeni zostali:

dh Jackiewicz Łukasz 

dh Dobrowolski Filip 

dh Jankowski Błażej 

dh Pokojski Wojciech