ostrzeżenie o ASF

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Rybno,
następujące miejscowości z gminy Lubawa:

Rumienica i Gutowo

znajdują się w obszarze zagrożonym.

Wicewojewoda i wójt

W piątek, 9 lipca dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanego ok. 600 metrowego odcinka drogi w Pomierkach. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, które w 80 proc. pokryły koszty kwalifikowane zrealizowanego zadania.

Uroczystego poświęcania drogi dokonał ks. Jerzy Hirsz. Natomiast symboliczną wstęgę przecięli: wicewojewoda Sławomir Sadowski, wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz sołtys Piotr Roszczynialski. Nie zabrakło także wsparcia ze strony wykonawcy, inspektora nadzoru oraz najmłodszych mieszkańców Pomierk. Wicewojewoda w kilku słowach opowiedział o finansowaniu inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt natomiast podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Swoje podziękowania przekazali także mieszkańcy miejscowości.

Przebudowę drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001 N w msc. Pomierki realizowano od sierpnia 2020 roku do czerwca 2021 roku. Zadanie objęło wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 584 mb, zjazdów gospodarczych, chodników, odwodnienia i oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 922 tys. zł i w 80 proc. została dofinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi była kontynuacją zadania realizowanego w 2019-2020 roku. Wówczas przebudowano odcinek o długości 1022 mb od drogi krajowej DK-15 do miejscowości Pomierki. Zadanie to także zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie w dwóch zadaniach przebudowano odcinek o długości 1,6 km, o wartości 1 mln 675 tys. 852 zł, których łączna kwota dofinansowania z funduszu wyniosła 1 mln 280 tys. 147 zł.

 

Baner

ulotka01

ulotka02

Zdjęcie przy tablicy

Drugi rok z rzędu w Lubstynku, uczczono wydarzenia 1920 roku oddając hołd ludziom, którzy z ogromną determinacją uczestniczyli w procesie odradzania się państwowości polskiej po latach niewoli. W ramach uroczystości, przy pomniku upamiętniającym plebiscyt, została zaprezentowana tablica informacyjna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta, odprawiona w kościele p.w. św. Barbary w Złotowie przez proboszcza miejscowej parafii Karola Schmidta. Dalsza część uroczystości odbyła się w Lubstynku przy obelisku upamiętniającym Polaków, którzy w 1920 roku opowiedzieli się za odrodzoną Rzeczpospolitą. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski w kilku słowach przypominał okoliczności plebiscytu oraz wyniki głosowania. Do Polski powróciło tylko kilka przygranicznych miejscowości. Z pogranicza lubawsko – mazurskiego do powiatu lubawskiego włączono cztery miejscowości: Lubstynek, Czerlin, Napromek (obecnie w gminie Lubawa) oraz Groszki (obecnie w gminie Rybno).

W Lubstynku na Polskę oddano 93 głosy, na Niemcy zaś 51. W Czerlinie, który w latach 1898–1920 nosił nazwę Mały Napromek przewaga była niewielka, 45 głosów za Polską i 43 za Niemcami.

Zdecydowane zwycięstwo odnotowano w Groszkach, gdzie aż 69 mieszkańców opowiedziało się za Polską, przy jedynie 9 głosach oddanych na Niemcy. Majątek Napromek, w którym na skutek zastraszenia robotników przez gospodarza strona niemiecka osiągnęła przewagę głosów 39 do 10, po wniesionych protestach strony polskiej znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej.

Głos zabrał także Przemysław Olstowski, prof. Instytutu Historii PAN, członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Gdańsku, który zaprezentował szersze tło historyczne związane z wydarzeniami 1920 roku.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów oraz zaprezentowano tablicę informacyjną o historii plebiscytu.

Organizatorem uroczystości była Gmina Lubawa przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Gdańsku. Wzięli w niej udział mieszkańcy Lubstynka i okolic oraz zaproszeni goście, m.in. delegacja Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką.

 

Foto: