Na podstawie Rozporządzenia Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  (ASF), do obszaru zagrożonego na terenie gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Gutowo, Łążyn (na wschód od linii łączącej Szczepankowo i Katlewo), Rumienica, Szczepankowo (na południe od linii łączącej Jagodziny i Łążyn).

Przypominamy, iż każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

  • do 30 czerwca 2022 roku – właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
  • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, budynek B, pok. 23 (deklaracja dostępna pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki).

Do tej pory deklaracje złożono na około 55% nieruchomości, dlatego prosimy o nie zostawianie dopełnienia tego obowiązku na ostatnią chwilę.

PAMIĘTAJMY! ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE!

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

informacja ceeb

Baner

W czerwcu zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach  wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Tematem spotkań będzie omówienie aktualnych działań inwestycyjnych Gminy, sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski. Wszystkie zebrania odbędą się w miejscowych świetlicach wiejskich, wyjątkiem jest zebranie w Fijewie, którego uczestnicy spotkają się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.  Poniżej harmonogram zebrań do 13 czerwca. Terminy w pozostałych miejscowościach podamy już wkrótce.

HARMONOGRAM 6-13 czerwca

Poniedziałek 6 czerwca

godz. 9:00 – Sampława

godz. 11:00 – Zielkowo

Wtorek 7 czerwca

godz. 9:00 – Targowisko

godz. 11:00 – Gierłoż

godz. 13:00 – Pomierki

Środa 8 czerwca

godz. 9:00 – Rożental

godz. 11:00 – Kazanice

godz. 13:00 – Ludwichowo

Czwartek 9 czerwca

godz. 9:00 – Mortęgi

godz. 11:00 – Rakowice

godz. 13:00 – Fijewo

Piątek 10 czerwca

godz. 9:00 – Złotowo

godz. 11:00 – Lubstyn

godz. 13:00 – Lubstynek

Poniedziałek 13 czerwca

godz. 9:00 – Byszwałd

godz. 11:00 – Omule

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazali: wójt Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski.  Z siedmiu szkół  stypendium za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 otrzymało łącznie 20 uczniów (11 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 9 stypendiów za wyniki w nauce).  Uczniów, którzy wyróżnili się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 poznamy jesienią.

Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2021/2022:

Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy:

Stypendium za osiągnięcia sportowe:

Hubert Kuczyński kl. VII b

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie:

Stypendia za  osiągnięcia sportowe:

Bartosz Zakreta  kl. VIII

Oliwia Labicka kl. VIII

Maja Bartkowska kl. VII

Stypendia za wyniki w nauce:

Julia Leliwa kl. VIII

Piotr Kowalewski kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie:

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Jowita Jakubowska kl. VIII

Olga Wiśniewska  kl. V

Wiktoria Liberacka kl. V

Stypendia za wyniki w nauce:

Dominik Figger kl. VIII

Lena Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu:

Stypendium  za osiągnięcia sportowe:

Julia Szauer kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego

Stypendium za wyniki w nauce:

Zuzanna Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa w Tuszewie:

Stypendia za wyniki w nauce:

Karolina Gaweł kl. VIII

Szymon Karbowski kl. VIII

Julia Maćkiewicz kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach:

Stypendium za wyniki w nauce:

Aniela Izabela Olek kl. VIII

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Maja Banacka  kl. VIII

Karolina Kołodziejska kl. VIII

Laura Kamińska kl. VIII

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!