Ogłoszenia i komunikaty

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Przymrozki /1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 01:00 dnia 3.06.2023 (SOBOTA) do godz. 06:00 dnia 3.06.2023 (SOBOTA).

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do

-3°C.

Radni Gminy Lubawa zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę 31 maja br.
Najważniejszymi punktami XLV Sesji Rady Gminy Lubawa było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubawa oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2022, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 72.374.890,89 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 77.735.902,08 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 18.835.264,37 zł.
Na działalność Gminy Lubawa, składa się praca wielu osób, które funkcjonują w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wójt przekazał im wszystkim słowa podziękowania kierując je do radnych, sołtysów, pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli poszczególnych środowisko współpracujących z Gminą Lubawa. Podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju.

W dniu 27 maja 2023 r. 45 druhen i druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa uczestniczyło w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

W programie znalazł się koncert połączonych orkiestr (55 orkiestr) i chórów OSP z całego kraju oraz uroczysta Msza Św. na Wałach Jasnogórskich.

Wśród koncelebransów eucharystię odprawiał dh ks. Jakub Maciejko z OSP Złotowo, który modlił się za strażaków i nasze rodziny.

Wśród oficjalnych pocztów sztandarowych Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentował poczet wystawiony przez OSP Rożental, w osobach: dh Andrzej Petrikowski, dh Paweł Szauer i dh Jarosław Petrikowski.  

W gronie prawie stu tysięcy strażaków PSP i OSP z całej Polski w uroczystości uczestniczyła delegacja ukraińskich strażaków ze Lwowa.   

https://zosprp.pl/2023/05/29/viii-ogolnopolska-pielgrzymka-strazakow-na-jasna-gore-3/

W poniedziałek 22 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa zostały podpisane umowy na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Umowy podpisali przedstawiciele jednostek OSP które otrzymają nowe pojazdy. W imieniu OSP Prątnica umowę podpisali dh Waldemar Golder – Prezes jednostki i dh Jan Rzemiński – Skarbnik jednostki. Natomiast w imieniu OSP Omule umowę podpisali dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki i dh Mariusz Okoniewicz – Skarbnik jednostki, przy udziale dh Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki.

Dostawcą samochodów będzie firma wybrana w drodze postępowań przetargowych jakie jednostki przeprowadziły przy merytorycznym wsparciu Urzędu Gminy Lubawa. W obu postępowaniach wybrane zostały oferty złożone przez Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną „PERFEKT” z siedzibą w Nakonowie. Umowy ze strony dostawcy podpisał Pan Radosław Zasada – właściciel firmy. Firma ta jest doświadczonym i cenionym przez odbiorców dostawcą samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Umowy przewidują dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Mercedes, z napędem 4x4, wyposażonych w zbiornik na wodę o pojemności 1.000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Cena każdego pojazdu wynosi 500.000 zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego jednostki OSP z Prątnicy i Omula znalazły się na liście dofinansowania do zakupu nowych pojazdów i otrzymały promesy na dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 200.000 zł. Pozostała kwota 300.000 zł na zakup każdego pojazdu pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Lubawa.