Aktualności OSP Złotowo

W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Witold Empel – Prezes jednostki, który następnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego zebrania.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Gracjan Wróblewski -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Jan Licznerski – Sołtys,

- dh ks. Jakub Maciejko – Proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Złotowie,

- Pani Teresa Licznerska – Przewodnicząca klubu SENIOR+ w Złotowie,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Wojciech Orzechowski – za 25 lat działalności

- dh Piotr Truszkowski – za 25 lat działalności

- dh Wojciech Wiśniewski – za 10 lat działalności

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymały:

- druhna Ewelina Chorągiewska

- druhna Amelia Malinowska

Jednostka OSP Złotowo w bieżącym roku będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

 

Oznaczenie donatora

Gmina Lubawa, dzięki dotacji pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zakupiła nowy sprzęt i wyposażenie przeznaczone dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie.

W czwartek 30 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Tomasz Ewertowski przekazał sprzęt i wyposażenie przedstawicielom jednostki OSP Złotowo – druhowi Witoldowi Empel – Prezesowi i druhowi Piotrowi Truszkowskiemu – Naczelnikowi.

Wyposażenie jednostki wzbogaciło się o:

- pilarkę spalinowej Stihl MS 462 C-M Ratowniczą – 1 szt.,

- hełmy strażackie Rosenbauer HEROS-Titan CNBOP – 3 szt.,

- naklejki odblaskowe 3M na hełm Heros-Titan – 3 komplety,

- okulary/gogle przyciemniane do hełmu HEROS-Titan – 5 szt.

Jednostka OSP Złotowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 537 oraz w pobliżu drogi krajowej Nr 15. Zakupiony sprzęt i wyposażenie są niezbędne do udzielania pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (wypadku drogowego). Pilarka będzie używana podczas akcji ratowniczych oraz pożarów. Pozwoli to na szybsze dotarci do ofiar i udzielenie pomocy. Hełmy strażackie z dodatkowym osprzętem (naklejki, gogle) pozwolą lepiej zabezpieczyć strażaków-ratowników w czasie akcji. Dzięki ich konstrukcji, ułatwią pracę ratownikom w trudnodostępnych miejscach wewnątrz samochodów, w czasie wyciągania ofiar wypadków z wnętrza samochodów. Sprawi to, że czas w którym ofiary zostaną ewakuowane z wnętrza pojazdu zostanie skrócony do minimum.

Jest to kolejny przykład działań podejmowanych przez Gminę Lubawa w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludności.

Zakup o wartości 10.206,72 zł. w tym dotacja z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 10.000 zł.