OSP Gutowo

OSP Gutowo Rok założenia: b/d
Członkowie: czynni - 16
Prezes: Tadeusz Radzimiński
Naczelnik: Jerzy śliwiński
Z-ca Naczelnika: Jan Zieliński
Sekretarz: Bronisław Uzarski
Skarbnik: Józef Żuralski
Gospodarz: Bogusław Sarnowski
Posiadany sprzęt: motopompa + podstawowy sprzęt gaśniczy
Nr KRS 0000035710
REGON 511390899