Wiadomości urzędowe

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa drugi etap przebudowy drogi gminnej nr 147001N w miejscowości Pomierki. Realizacja inwestycji potrwa do końca lipca tego roku. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku ponad pół kilometra. Koszt przebudowy wynosi 922 tys. zł z czego 80 proc. to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie wykonuje firma Colas Polska Sp. z o.o. W 2020 roku został zrealizowany pierwszy etap przebudowy na odcinku Kołodziejki-Pomierki. Wartość tego zadania wynosiła 755 tys. zł i w 70 proc. została dofinansowana również z Funduszu Dróg Samorządowych.

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. W planach jest także przebudowa drogi gminnej nr 147033N w Sampławie. Wartość tego zadania wynosi 3 mln 216 tys. zł i w 60 proc. zostanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 29 kwietnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski.
5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za rok 2020 dla Gminy Lubawa.
6. Przyjęcie informacji o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo -PU,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo – na północ i południe od istniejącego zakładu produkcyjnego,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko,
f) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9. Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazano plac budowy inwestycji polegającej na II etapie przebudowy drogi w miejscowości Pomierki.

 

BUDOWA KANALIZACJI

W środę 10 lutego wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski podpisał z prezesem zarządu Iławskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Sp. z o.o. Markiem Malinowskim umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wartość zadania wyniesie około 3 i pół miliona złotych z czego prawie 2 miliony to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ponad pół kilometra sieci wodociągowej oraz około 9 kilometrów sieci kanalizacyjnej, do której zostanie podłączonych 68 nieruchomości z terenu Grabowa. Realizacja zadania potrwa do listopada 2022 roku. W kolejnym etapie prace obejmą część miejscowości Wałdyki. Do tej pory skanalizowane już zostały miejscowości takie jak: Kazanice, Byszwałd, Rożental, Rodzone i Mortęgi. Dobiega końca budowa sieci w Sampławie. W ciągu ostatnich kilku lat, od podstaw  Gmina Lubawa wybudowała oczyszczalnię ścieków w Kazanicach za kwotę około 2 milionów 900 tysięcy złotych oraz  ponad 57 kilometrów sieci za kwotę 17 milionów 700 tysięcy złotych.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przekazano plac budowy inwestycji polegającej na II etapie przebudowy drogi w miejscowości Pomierki.

 

BUDOWA KANALIZACJI

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Iławskim Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym Sp. z o.o., Iława na realizacje zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

KONKURS – IMPREZY SPORTOWE

Został ogłoszony konkurs na zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu mieszkańcom gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych. Oferty można składać do dnia 2 lutego do godz. 9:00.

 

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 21 stycznia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu za 2020 rok.
3. Informacja o stanie ochrony p-poż.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
5. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokonano wyboru w otwartym konkursie ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie zrealizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

W związku z Uchwałą nr 169/38/2020 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostają zmienione:
- Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP mają odbywać się w terminie od 01 stycznia do 30 września 2021 r.
- Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku mają odbyć się do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie Gminy Lubawa zostaną ostatecznie ustalone i podane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 

HALA W BYSZWAŁDZIE CZASOWO NIECZYNNA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Gminna Hala Sportowa w Byszwałdzie w dniach 28 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r. pozostaje zamknięta.

W związku z powyższym rozgrywki XVII Edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa do tego czasu zostają wstrzymane.

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP  /uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy.

Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.

Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy i stosowanie się do wytycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Ośrodku są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 31 w sprawach pilnych.

Zaleca się kontakt drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP  /gopslubawa/SkrytkaESP oraz drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.

Interesanci będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta (parter budynku B Urzędu Gminy). Wnioski, podania, pisma w wersji papierowej będzie można złożyć w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach ustawionych w holu  budynku B Urzędu Gminy.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz do zachowania dystansu podczas wizyt w Ośrodku.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych.