Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Trwa procedura przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

KONKURS – IMPREZY SPORTOWE

Został ogłoszony konkurs na zapewnienie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu mieszkańcom gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych. Oferty można składać do dnia 2 lutego do godz. 9:00.

 

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W czwartek 21 stycznia o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa z siedzibą w Rożentalu za 2020 rok.
3. Informacja o stanie ochrony p-poż.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
5. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokonano wyboru w otwartym konkursie ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie zrealizuje Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie.

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

W związku z Uchwałą nr 169/38/2020 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostają zmienione:
- Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP mają odbywać się w terminie od 01 stycznia do 30 września 2021 r.
- Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku mają odbyć się do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie Gminy Lubawa zostaną ostatecznie ustalone i podane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 

HALA W BYSZWAŁDZIE CZASOWO NIECZYNNA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Gminna Hala Sportowa w Byszwałdzie w dniach 28 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r. pozostaje zamknięta.

W związku z powyższym rozgrywki XVII Edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa do tego czasu zostają wstrzymane.

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP  /uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy.

Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.

Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy i stosowanie się do wytycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Ośrodku są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 31 w sprawach pilnych.

Zaleca się kontakt drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP  /gopslubawa/SkrytkaESP oraz drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.

Interesanci będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta (parter budynku B Urzędu Gminy). Wnioski, podania, pisma w wersji papierowej będzie można złożyć w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach ustawionych w holu  budynku B Urzędu Gminy.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz do zachowania dystansu podczas wizyt w Ośrodku.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych.

Herb

INWESTYCJE DROGOWE

Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP

W związku z Uchwałą nr 169/38/2020 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: przesunięcia terminów kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, terminy kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostają zmienione:
- Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP mają odbywać się w terminie od 01 stycznia do 30 września 2021 r.
- Zjazdy Oddziałów Gminnych Związku mają odbyć się do 30 listopada 2021 r.

Szczegółowe terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie Gminy Lubawa zostaną ostatecznie ustalone i podane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

 

HALA W BYSZWAŁDZIE CZASOWO NIECZYNNA

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Gminna Hala Sportowa w Byszwałdzie w dniach 28 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r. pozostaje zamknięta.

W związku z powyższym rozgrywki XVII Edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa do tego czasu zostają wstrzymane.

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP: /uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy.
Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy i stosowanie się do wytycznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Ośrodku są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 31 w sprawach pilnych.

Zaleca się kontakt drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /gopslubawa/SkrytkaESP oraz drogą pocztową na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa.

Interesanci będą obsługiwani w Punkcie Obsługi Klienta (parter budynku B Urzędu Gminy). Wnioski, podania, pisma w wersji papierowej będzie można złożyć w specjalnie do tego przygotowanych pojemnikach ustawionych w holu  budynku B Urzędu Gminy.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz do zachowania dystansu podczas wizyt w Ośrodku.
Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do nowych wytycznych.

 

Herb

INWESTYCJE

Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Wpłynęły trzy oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 30 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Lubawa.

 

SESJA RADY GMINY LUBAWA

We wtorek 29 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się  XVIII - a zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021 -2029:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029,
c) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok,
b) odczytanie opinii wypracowanej przez Komisje Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubawa na 2021 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubawa na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2020-2027,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
e) zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady na 2021 rok,
f) zatwierdzenia planu pracy Rady na 2021 rok.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Zamknięcie sesji..

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA

W niedzielę 27 grudnia w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie rozegrana została III kolejka XVII Edycji Otwartych Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa.

Wyniki III kolejki gier:
1. TORPEDA Rożental – DRWĘCA Zielkowo 2:2 (1:0)
Bramki: Adrian Wasiak (14', 29') – Robert Marciniak (24'), Kacper Pomoryn (28')
2. Lubawa – Auto-Części Daniel 1:8 (1:2)
Bramki: Paweł Jankowski (2') – Dawid Mederski (6'), Przemysław Józefowicz (9'), Jarosław Szulc (17'), Karol Malinowski (24', 26', 27', 29'), Arkadiusz Modrzewski (29')
3. HURAGAN Byszwałd II – LIDER Złotowo 5:0 (1:0)
Bramki: Szymon Zelmański (4'), Grzegorz Ewertowski (25'), Miłosz Olejniczak (26', 27', 28')
4.AVISTA Łążyn – HURAGAN Byszwałd I 4:1 (4:0)
Bramki: Damian Golder (2', 13', 14'), Krzysztof Marchelek (6') – Maciej Tarnowski (22')
5. P.K. Nadruki – RADRUK & AM Bud 1:2 (1:1)
Bramki: Dawid Szpejna (12') – Miłosz Drzewiński (13'), Patryk Rożentalski (27')
6. DREWNEKS Sampława – LZS Fijewo 2:4 (1:2)
Bramki: Szymon Łątkowski (15', 29') – Paweł Jakubowski (3'), Karol Jakubowski (14', 17'), Daniel Osmański (21')
7. JORDAN Kazanice – Reprezentacja Artystów 10:2 (4:1)
Bramki: Paweł Ossowski (1'), Łukasz Licznerski (3', 14'), Kacper Sendlewski (13', 27', 28', 29', 29'), Artur Modrzewski (17'), Tomasz Grzybowski (21') – Jakub Zakreta (8'), Kamil Okoniewicz (29')

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach. Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie PUAP /uglubawa/SkrytkaESP lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy.

Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godz. 9:00 – 13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności droga elektroniczną na konto:

Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyty w Urzędzie.

Pracownicy służą Państwu pomocą. Prosimy o stosowanie się do wytycznych.

Herb

INWESTYCJE

Został ogłoszony przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – zlewnia P3, P2 część zachodnia i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo”. Ze względu na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, celem umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 17 grudnia 2020 roku.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy Lubawa do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.” Zadanie należy zrealizować od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Otwarcie ofert nastąpi 28 grudnia 2020 r. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie BIP Gminy Lubawa.

Zakończono realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa 2019 – 2020”. Łącznie usunięto 154,56 Mg wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości. Łączna kwota zadania wyniosła 75.265,75 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW w wysokości 22.617,17 zł oraz dotacja z NFOŚiGW w kwocie 32 310,25 zł.

 

PAMIĘTAMY O OSOBACH STARSZYCH I SAMOTNYCH

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konieczne było odwołanie tegorocznego spotkania wigilijno-opłatkowego dla osób starszych i samotnych z terenu gminy Lubawa.

Wydarzenie organizowane było rokrocznie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i cieszyło się dużą popularnością wśród seniorów. Aby chodź trochę umilić świąteczny czas osobom starszym i samotnym powstała inicjatywa, której celem jest przekazanie każdej osobie biorącej udział w wydarzeniu w latach ubiegłych, słodkiego upominku oraz życzeń własnoręcznie wykonanych w Placówkach Wsparcia Dziennego. Pierwsze paczki trafiły do mieszkańców gminy w poniedziałek 14 grudnia.

 

KOMISJE RADY GMINY LUBAWA

W poniedziałek 21 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii.

4. Analiza projektu budżetu na 2021 rok.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

6. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

 

WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W FUTSALU

W niedzielę 13 grudnia 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie rozegrano spotkanie 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski w Futsalu pomiędzy LZS Lubawa a Tedi Trans Nowe Miasto Lubawskie. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 6:3.

LZS Lubawa - Tedi Trans Nowe Miasto Lubawskie 3:6 (2:3)
Bramki: Piotr Rykaczewski (16'), Radosław Gajewski (16'), Szymon Zelmański (26') - Mateusz Jajkowski (12'), Michał Piceluk (14'), Radosław Wolski (20'), Lucjan Szwarc (24'), Patryk Wodzicki (39', 40')
Zespół Tedi Trans Nowe Miasto Lubawskie awansował do kolejnego etapu rozgrywek.

Relacja wideo z meczu na koncie facebookowym Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie.

 

CONSTRACT MISTRZEM WOJEWÓDZTWA LZS W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ U-12

W sobotę 12 grudnia 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej 2020 U12. O końcowy triumf walczyło sześć zespołów - KS CONSTRACT, KS CONSTRACT II (drużyna zagrała w miejsce Barczewa, które nie dotarło na zawody), Płomień Turznica, GKS LZS Wikielec, GKS Grunwald oraz LUKS Wydminy.

Wyniki Grupa A 
CONSTRACT II - Płomień Turznica 4:0
GKS LZS Wikielec - CONSTRACT II 3:0
Płomień Turznica - GKS LZS Wikielec 0:3

Tabela Grupa A 
I miejsce GKS LZS Wikielec 6 pkt. bramki 6:0
II miejsce CONSTRACT II 3 pkt. bramki 4:3
III miejsce Płomień Turznica 0 pkt. bramki 0:7

Wyniki Grupa B
CONSTRACT I - GKS Grunwald 1:0
LUKS Wydminy - CONSTRACT I 0:0
GKS Grunwald - LUKS Wydminy 0:1

Tabela Grupa B
I miejsce LUKS Wydminy 4 pkt. bramki 1:0
II miejsce CONSTRACT I 4 pkt. bramki 1:0
III miejsce GKS Grunwald 0 pkt. bramki 0:2

Półfinały
GKS LZS Wikielec - CONSTRACT I 0:1
LUKS Wydminy - CONSTRACT II 1:1 karne 2:3

Mecz o V miejsce
Płomień Turznica - GKS Grunwald 1:4

Mecz o III miejsce
LUKS Wydminy - GKS LZS Wikielec 2:0

FINAŁ
CONSTRACT I - CONSTRACT II 1:2

Organizatorami zawodów byli: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Samorząd Województwa W-M, Gmina Wiejska Lubawa oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie

 

CONSTRACT MISTRZEM WOJEWÓDZTWA LZS W HALOWEJ  PIŁCE NOŻNEJ U-14

W niedzielę 13 grudnia 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Byszwałdzie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej 2020 U14. O końcowe zwycięstwo walczyło sześć zespołów - KS CONSTRACT, KS CONSTRACT II, Barczewo, Pasym, Rybno oraz Smykówko.

Wyniki Grupa A 
CONSTRACT I – Barczewo 5:0
CONSTRACT I – Pasym 8:0
Barczewo – Pasym 3:0

Tabela Grupa A 
I miejsce CONSTRACT I 6 pkt. bramki 13:0
II miejsce Barczewo 3 pkt. bramki 3:5
III miejsce Pasym 0 pkt. bramki 0:11

Wyniki Grupa B
Rybno – Smykówko 1:2
Rybno – CONSTRACT II 0:1
Smykówko – CONSTRACT II 0:3

Tabela Grupa B
I miejsce CONSTRACT II 6 pkt. bramki 4:0
II miejsce Smykówko 3 pkt. bramki 2:4
III miejsce Rybno 0 pkt. bramki 1:3

Półfinały
CONSTRACT I – Smykówko 5:0
Barczewo – CONSTRACT II 0:5

Mecz o V miejsce
Pasym – Rybno 0:2

Mecz o III miejsce
Smykówko – Barczewo 0:3

FINAŁ
CONSTRACT I – CONSTRACT II 0:2

Organizatorami zawodów byli: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Samorząd Województwa W-M, Gmina Wiejska Lubawa oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie

 

DZIAŁALNOŚĆ UG LUBAWA W PANDEMII

Urząd Gminy Lubawa pozostaje otwarty dla interesantów z wyłączeniem bezpośredniej obsługi na poszczególnych stanowiskach.

Wizyty w Urzędzie są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 89 645 54 30 w sprawach pilnych. Możliwy jest również kontakt poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP/uglubawa/SkrytkaESP lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter).

Wnioski w wersji papierowej można złożyć w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, zawieszonych w wejściu do budynku B.

Kasa Urzędu nie obsługuje płatności gotówkowych. Płatności można dokonywać wyłącznie za pomocą karty płatniczej w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach 9:00-13:00. Rekomendujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną na konto: Bank Spółdzielczy w Lubawie 16 8832 0001 2001 0000 0299 0018

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, stosowania dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu podczas wizyt w Urzędzie.