Aktualności OSP Prątnica

Zebranie sprawozdawcze w OSP Prątnica

W sobotę, 12 marca 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Prątnicy. Zebranie otworzył dh Waldemar Golder – Prezes jednostki, który przywitał zaproszonych gości.

Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć d-ha Piotra Stawiarskiego.

Przewodniczącym zebrania został wybrany i prowadził dalsze obrady dh Radosław Nowakowski – Naczelnik jednostki.

Odczytane zostały sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku oraz finansowe. Swoje sprawozdanie wraz z opinią przedstawiła także Komisja Rewizyjna. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednostki jednogłośnie uzyskał absolutorium.