Turystyka

Gmina Lubawa leży na szlaku turystycznym w sąsiedztwie jezior położonych wokół miasta Iławy, Ostródy, pola bitwy Grunwaldzkiej, muzeum budownictwa Ludowego położonego w Olsztynku, wyciągu narciarskiego w Wygodzie.
Władze gminy kierują swoją ofertę do osób zainteresowanych czynnymi formami wypoczynku: grzybiarzy, miłośników jazdy konnej i obserwacji przyrody, myśliwych, amatorów turystyki pieszej i krajoznawstwa.
Turysta przebywając na terenie naszej gminy może w sezonie letnim przenocować na polu namiotowym położonym w Lubstynku.
Do dyspozycji turystów są konie pod wierzch i bryczki w Napromku. Zarówno Lubstynek jak i Napromek położone są na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. W Sampławie natomiast niewątpliwą atrakcją turystyczną będą kucyki pod wierzch i przejazd bryczką.

Turystów przyciągają również miejscowe lasy. W sezonie prawdziwą atrakcją są grzyby. Teren gminy sprzyja też myślistwu, głównie ze względu na bogatą oraz różnorodną zwierzynę i ptactwo. W miejscowości Pomierki mieści się Ośrodek Hodowlany Zwierzyny Łownej Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowiectwa w Warszawie.
Goszcząc na terenie naszej gminy należy koniecznie zobaczyć wodny rezerwat przyrody "Rzekę Drwęcę" oraz pomniki przyrody.

Z okazów przyrody na szczególne wyróżnienie zasługuje:

  • głaz o obwodzie 1050 cm i wysokości 1,5 m położony w Złotowie jest to granitognejs szaroróżowy,
  • jałowiec trójpienny o obwodzie 65,55,35 cm i wysokości 9 m. położony w Łążku,
  • jesion o obwodzie 386 cm i wysokości 27 m rosnący w zadrzewieniu przydrożnym szosy Pawłowo - Lubawa skraj wsi Napromek,
  • dąb szypułkowy o obwodzie 443 cm położony w Białej Górze.

Ponadto mamy stanowisko dokumentacyjne. Tą formą ochrony objęto odkrywkę kredy interglacjalnej w Losach o powierzchni 2,00 ha.