Aktualności OSP Rumienica

W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumienicy odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy jako oddanie hołdu zmarłemu w 2023 roku druhowi wspierającemu Andrzejowi Laskowskiemu.

Funkcję przewodniczącego zebrania pełnił dh Krzysztof Grabkowski – Prezes jednostki OSP Rumienica.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Rafał Chyrzyński – Radny Gminy Lubawa,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- ks. Sławomir Sporczyk – Proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Rumianie,

- Pani Jolanta Dybich – Sołtys,

- Pani Wioletta Wernecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumienicy

- Pani Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca KGW,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznaczeń i odznak.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Józef Chyrzyński.

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Rafał Chyrzyński.

Odznaki „Strażak wzorowy” otrzymali:

- dh Krzysztof Grabkowski

- dh Piotr Staniszewski

 Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Jan Chyrzyński – za 40 lat działalności

- dh Marcin Ochlak – za 25 lat działalności

Odznakę brązową Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymała druhna Lena Chyrzyńska.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!!!