W piątek 8 lipca 2022 roku w Omulu odbył się odbiór remizy miejscowej jednostki OSP po przeprowadzonym remoncie.

Spotkanie rozpoczął dh Łukasz Okoniewicz – Prezes OSP Omule, który przywitał zaproszonych gości: druha Tomasza Ewertowskiego – Wójta Gminy Lubawa, Pana Jarosława Bogusz – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Pana  Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa. W spotkaniu wzięli udział druhowie jednostki OSP Omule oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej. 

Budynek został docieplony (zarówno fundamenty jak i ściany), wymienione zostały parapety, wykonane obróbki blacharskie i położona wyprawa tynkarska silikonowa.

Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Usługowa Tomasz Gołaszewski z Targowiska Dolnego.

Wartość wykonanych prac wyniosła 62.000 zł. z tego 50% tj. 31.000 zł. zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.