SPOTKANIE WE SPRAWIE ORGANIZACJI DOŻYNEK

W poniedziałek 15 lipca o godz. 15:00 W Rumienicy odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji Dożynek Gminnych. Tegoroczne święto plonów zaplanowane zostało na niedzielę 1 września w Rumienicy.

 

ŚWIĘTO POLICJI

W piątek 19 lipca Wójt będzie uczestniczył w obchodach Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Uroczystości odbędą się o godz. 12:00 w Kinoteatrze „Pasja” i będą połączone z wręczeniem odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

 

USUWANIE AZBESTU

Urząd Gminy Lubawa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa”, które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa”.

1. Typy projektów:

a) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

c) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku

2. Dofinansowanie uruchomione będzie po otrzymaniu przez Gminę Lubawa dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydzieleniu środków finansowych w budżecie Gminy.

3. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W ramach programu gmina przygotuje wniosek i podejmie działania związane z pozyskaniem środków na usunięcie azbestu. Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie wykonanie nowego poszycia dachowego i skompletowanie dokumentów.

Wnioski należy składać osobiście w terminie do 26.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, budynek B, pok. 23. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w latach 2019-2020.

 

PRZEBUDOWY DRÓG

Trwa inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie zostanie w 50 proc. współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 753 m. i polega m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego.

W przetargu na przebudowę drogi gminnej 147014N w miejscowości Rumienica wpłynęły 4 oferty. Trwa procedura sprawdzania dokumentów. Przebudowa obejmie odcinek o długości ok 500 metrów bieżących i będzie dofinansowana ze środków budżetu samorządu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

Wójt Gminy Lubawa dokonał wyboru Wykonawcy zadania pn.: „Budowa 2 otwartych stref aktywności dla mieszkańców Gminy Lubawa”. Inwestycję wykona firma MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości. Zadanie zostanie zrealizowane na terenach przyszkolnych w Rożentalu oraz Sampławie. Przewidywany termin realizacji to 15 października 2019 r. Otwarte Strefy Aktywności (OSA) dofinansowane zostaną przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Całkowity koszt zadania to 63.935,40 zł. 50% inwestycji pokryją środki z FRKF. W ramach inwestycji na każdy obiekt zostaną zakupione i zamontowane takie urządzenia jak: wyciskanie siedząc podwójne, wyciąg górny podwójny, zestaw: wahadło, biegacz, twister, wioślarz, prasa nożna, orbitrek, 4 Ławki, betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół do gry w warcaby i chińczyka oraz stojak na rowery

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną w Tuszewie. Zadanie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).