Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tak wyglądają najbliższe działania w zakresie gminnej infrastruktury drogowej. Jakie realizacje przyniósł miniony, 2020 rok? Zapraszamy do obejrzenia załączonego filmu.