Z dniem 1 stycznia 2008 roku stary dowód osobisty traci ważność

Urząd Gminy Lubawa, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych podaje
informację dotyczącą wymiany starych książkowych dowodów osobistych.
Na dzień 31 marzec 2008r. zobowiązanych do wymiany dowodów osobistych jest: 37 mieszkańców.