Wprowadzenie

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie, w związku z licznymi zapytaniami, informuje iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów korzystać z infrastruktury sportowej mogą tylko i wyłącznie zawodnicy pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

 

Przewodniczący GZ LZS w Lubawie
/-/ Berent Łukasz