We wtorek 30 czerwca wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na modernizację, dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, digitalizację zasobów informacji przestrzennej oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Lubawa”.

Projekt polegający na wprowadzeniu e-usług dla mieszkańców jest realizowany od czerwca do listopada 2020 r. przez firmę Madkom S.A. z Gdyni. W jego efekcie zostanie uruchomionych 14 elektronicznych usług publicznych, m.in. składanie wniosków, wydawanie zaświadczeń czy obsługa podatkową mieszkańców (sprawdzanie wysokości podatków oraz możliwość wykonania elektronicznej zapłaty).

Gmina Lubawa otrzyma 85 proc. dofinansowania do projektu o wartości blisko 1,5 mln. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.