Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001N w msc. Pomierki

Dofinasowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 737 645,01 zł

Wkład własny: 184 411,26 zł

Całkowita wartość projektu: 922 056,27 zł

Opis zadania: Zadanie objęło wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 584 mb, zjazdów gospodarczych, chodników, odwodnienia i oznakowania

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o., Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Okres realizacji: 18.08.2020 r. – 29.06.2021 r.