Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w msc. Sampława

Dofinasowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 1 017 413,81 zł

Wkład własny: 678 275,88 zł

Całkowita wartość projektu: 1 695 689,69 zł

Opis zadania: W ramach inwestycji powstało 1310 metrów bieżących drogi o nawierzchni bitumicznej. Zakres rzeczowy projektu objął przebudowę drogi, chodnika, miejsca zatrzymania autobusu, wykonanie odwodnienia, oświetlenia, oznakowania oraz nasadzenie zieleni.

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o., Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Okres realizacji: 03.08.2021 r. – 30.09.2022 r.